Bia Rask Fotokurs

ÖVNING | BILDFILER

FÄRGRYMDER

En bild kan se olika ut beroende på vilken digital färgrymd som används. Du ska få lära dig om några vanliga färgrymder och hur man väljer vilken som ska användas.

 


Uppgift

Formulera det du skriver så att man inte behöver läsa frågorna för att förstå texten.

Skriv med egna ord! Inget klipp och klistrande alltså. Ange källor!

 1. Färgrymder
  • Läs om färgrymder
  • Skriv en redogörelse för olika färgrymder. Redogör för deras möjligheter och begränsningar. Ge exempel på när färgrymden har betydelse.
    
 2. Kameran
  • Hur man ställer in färgrymden på den kamera du använder? (Se instruktionsboken.)
  • Vilka färgrymder man kan välja i kameran du använder?
  • Vilken är vald för närvarande?
  • Byt om du föredrar en annan. Vilken valde du? Varför?
    
 3. Adobe-programmen
  • Hur väljer man färgrymd i Adobeprogrammen?
  • Vad använder du för färgrymd för närvarande?
  • Ändra inställningarna om du föredrar en annan. Vilken valde du? Varför?
    

 

Inlämning & redovisning

Uppgiften lämnas in på Classroom.

Upp

 

Faktasidor

Läs detta innan du gör uppgiften:

Sök på internet om du vill fördjupa dig mer.

 

 

Ur kursplanen

Kursplanen för Fotografisk bild finns på Skolverkets webb.

 

Att utveckla

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 • 3. Färdigheter i att fotografera och digitalt behandla, färghantera, redigera och skriva ut eller kopiera bilder.

 


Följande punkter ska ingå i olika kurser:

 • Fotografisk bild 1:
  1 och 3-8, med särskild betoning på 1 och 3-5
 • Fotografisk bild 2:
  1 och 3-8, med särskild betoning på 3-8
 • Fotografisk bild 3:
  1-7, med särskild betoning på 2-5 och 7
 • Fotografisk bild 4:
  1-7 och 9, med särskild betoning på punkt 2

 

Centralt innehåll

Undervisningen ska behandla följande centrala innehåll:

Fotografisk bild 2

 • Den digitala bildens grundläggande teknik, dvs. digital bildbehandling, redigering, digitala bildformat, dokumentstorlek, bildupplösning, lagring av bilder och digitala färgrymder.

 


Bedömning

Du kommer inte att få enskilt betyg på denna uppgift, utan den ingår i helhetsbedömningen för kursen. Du hittar kompletta bedömningskriterier på Skolverkets webb. Då uppgiften kan förekomma i olika kurser, går det inte göra en exakt bedömningsmatris. Läs ändå igenom matrisen nedan för att, tillsammans med uppgiftsbeskrivningen, få en ungefärlig uppfattning om vad som krävs för olika nivåer.

E C A

Du redogör översiktligt för några olika färgrymder samt för deras möjligheter och begränsningar. I redogörelsen ger du exempel på några situationer där färgrymden har betydelse.

Du redogör utförligt för några olika färgrymder samt för deras möjligheter och begränsningar. I redogörelsen ger du exempel på några situationer där färgrymden har betydelse.

Du redogör utförligt och nyanserat för några olika färgrymder samt för deras möjligheter och begränsningar. I redogörelsen ger du exempel på några situationer där färgrymden har betydelse.

Upp