uppgift: färgrymder


bakgrund & syfte

En bild kan se olika ut beroende på vilken digital färgrymd som används. Du ska få lära dig om några vanliga färgrymder och hur man väljer vilken som ska användas.

kursmål

1. Kunskaper om den fotografiska processen från idé till färdig bild. Kunskaper om teknisk utrustning inom det fotografiska området.

3. Färdigheter i att fotografera och digitalt behandla, färghantera, redigera och skriva ut eller kopiera bilder.

centralt innehåll

Foto 2:

 • Den digitala bildens grundläggande teknik, [...] digitala färgrymder.

lärobok

uppgift

 1. Färgrymder
  • Läs om färgrymder (se länkar ovan)
  • Skriv en redogörelse för olika färgrymder i din fotoblogg. (Läs bedömningsmatrisen nedan.)
 2. Kameran. Skriv svaren i din fotoblogg. Formulera dig så att man inte behöver se frågorna för att förstå vad du skrivit.
  • Hur man ställer in färgrymden på den kamera du använder? (Se instruktionsboken.)
  • Vilka färgrymder man kan välja i kameran du använder?
  • Vilken som är inställd för närvarande?
  • Byt om du föredrar en annan. Vilken valde du? Varför?
 3. Adobe-programmen. Skriv svaren i din fotoblogg. Formulera dig så att man inte behöver se frågorna för att förstå vad du skrivit.
  • Hur väljer man färgrymd i Adobeprogrammen?
  • Vad använder du för färgrymd för närvarande?
  • Ändra inställningarna om du föredrar en annan. Vilken valde du? Varför?

(Om du får tid över, sök inspiration på nätet inför nästa veckas uppgift: kreativa bilder.)


fotoblogg

Se uppgift.

inlägg i fotobloggen

Längsta sida på bilderna till fotobloggen ska vara 1024 pixlar och sparas i JPEG. Bilderna namnges med ditt namn följt av understreck och önskad text, exempel linnea_stilleben.jpg. Du får inte använda å, ä, ö, mellanslag eller konstiga tecken i filnamnet!

 1. Skapa ett nytt inlägg
 2. Skriv uppgiftens namn som rubrik, till exempel 14 Stilleben
 3. Välj aktuell uppgift som "Kategori"
 4. Skriv ditt namn under "Etiketter"
 5. Lägg in bilderna i inlägget
 6. Skriv texten
 7. Välj den bild du vill ska synas på startsidan vid "Ange utvald bild"
 8. Publicera/Uppdatera

 


bedömningsmatris

Du kommer inte att få enskilt betyg på denna uppgift, utan den ingår i helhetsbedömningen för kursen. Bedömningskriterierna som gäller respektive kurs hittar du under 'om kursen'. Här nedan hittar du en ungefärlig sammanställning. Skillnader mellan fotokurserna ser du inte här, utan se detta som en "mellan-tummen-och-pekfingret-ungefär-typ-matris". Den kan ge dig en uppfattning uppfattning om vad som krävs för olika nivåer.

e c a
Eleven redogör översiktligt för några olika färgrymder samt för deras möjligheter och begränsningar. I redogörelsen ger eleven exempel på några situationer där färgrymden har betydelse. Eleven redogör utförligt för några olika färgrymder samt för deras möjligheter och begränsningar. I redogörelsen ger eleven exempel på några situationer där färgrymden har betydelse.

Eleven redogör utförligt och nyanserat för några olika färgrymder samt för deras möjligheter och begränsningar. I redogörelsen ger eleven exempel på några situationer där färgrymd har betydelse.

När du samråder med handledare bedömer du med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav. När du samråder med handledare bedömer du med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

När du samråder med handledare bedömer du med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.