Bia Rask Fotokurs

ÖVNING | MOTIV

BYAR

Vi ska producera foton för utskrift i form av fototavlor. Du ska fånga en trakts skönhet, och vi väljer att göra det i de byar som våra klassrum är namngivna efter.

 


Uppgift

Du ska fotografera någon eller några av de byar vi namngett skolans klassrum efter. Tanken är att du ska visa byns skönhet genom dina val av motiv, komposition och utsnitt. Viktiga saker att tänka på här är t.ex. linjespelet i byggnader och bakgrunder, var horisonten finns och vilket perspektiv som gör byn rättvisa.

Din bästa översiktsbild, helbild och närbild/detaljbild kommer du att redigera i slutet av nästa lektionspass. Välj gärna ut dem i lugn och ro före lektionen.

 

Fotografera:

 1. Översiktsbilder
 2. Helbilder
 3. Närbilder/detaljbilder

Redigera:

 

Inlämning & redovisning

 1. Lämna in dina 3 bilder högupplösta på Classroom för utskrift.
 2. Lägg upp de 3 bilderna på din fotoblogg.
 3. Skriv om varje bild.
  • Hur har du tänkt kring kompositionen?
  • Motivera dina val när det gäller fotografering och redigering.
  • På vilket sätt förmedlar bilderna känslor, tankar, idéer och budskap?
    
 4. Spara alltid bilderna i din kursmapp på datorn också. De kan komma att behövas, antingen till senare projekt eller som säkerhetskopia.
 5. Var beredd att berätta lite om bilderna inför gruppen när ni tittar på bilderna tillsammans.

Upp

 

Faktasidor

Läs detta innan du gör uppgiften:

Tänk på

 • Rör dig runt motiven, i sid- och höjdled, för att hitta intressanta vinklar.
 • Använd gärna ledande linjer för att föra betraktarens öga genom bilderna.
 • Tänk på var du har himlen i bilderna - ofta är det bättre med låg eller hög horisont än mitt i bilden.

Ta på dig bekväma skor och kläder efter väder när du ska ut och fotografera.

Skriv gärna ner en lista, på papper eller i telefonen, med deluppgifterna, så du håller koll på att du gör allt.

Se till att kamerabatteriet är laddat och att batteriet sitter i innan du går. Ta också en titt på kamerainställningarna, så kameran inte har kvar oönskade inställningar från en tidigare fotografering.

Upp

 

 

Ur kursplanen

Kursplanen för Fotografisk bild finns på Skolverkets webb.

 

Att utveckla

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 • 1. Kunskaper om den fotografiska processen från idé till färdig bild. Kunskaper om teknisk utrustning inom det fotografiska området.
 • 3. Färdigheter i att fotografera och digitalt behandla, färghantera, redigera och skriva ut eller kopiera bilder.
 • 4. Kunskaper om den fotografiska bildens estetiska uttrycksmedel och hur de används i olika sammanhang och för olika syften.

 


Följande punkter ska ingå i olika kurser:

 • Fotografisk bild 1:
  1 och 3-8, med särskild betoning på 1 och 3-5
 • Fotografisk bild 2:
  1 och 3-8, med särskild betoning på 3-8
 • Fotografisk bild 3:
  1-7, med särskild betoning på 2-5 och 7
 • Fotografisk bild 4:
  1-7 och 9, med särskild betoning på punkt 2

 

Centralt innehåll

Undervisningen ska behandla följande centrala innehåll:

Fotografisk bild 1

 • Den fotografiska processen från motivval till publicering.
 • Kopiering, bildredigering och metoder för att ta fram bilder på papper och för visning.
 • Den fotografiska bildens estetiska uttrycksmedel, till exempel komposition, ljussättning, färg och kontrast, och hur en känsla, en tanke, en idé eller ett budskap kan omsättas i fotografisk bild.

Fotografisk bild 2

 • [...] kvalitetskrav för utskrifter och kopiering samt anpassning av bilder för publicering i olika medier.
 • Den fotografiska bildens estetiska uttrycksmedel och bildkommunikation. Komposition, ljussättning, färglära, färghantering, kontrast och färgton, bildredigering och övrigt bildbearbetning.
 • Omsättning av känslor, tankar, idéer och budskap till personliga fotografiska uttryck inom till exempel konst-, porträtt- och reklamfotografi samt inom bildjournalistik och dokumentärt berättande.

Fotografisk bild 3

 • Den fotografiska bildens användningsområden inom till exempel vetenskaplig kunskapsutveckling, sjukvård, information, medier, internet, näringsliv och kultur. Villkor och kvalitetskrav för publicering på internet eller i grafisk produktion och vid olika utskrifter.

Fotografisk bild 4

 • Den fotografiska bilden i det offentliga rummet.

 


Bedömning

Du kommer inte att få enskilt betyg på denna uppgift, utan den ingår i helhetsbedömningen för kursen. Du hittar kompletta bedömningskriterier på Skolverkets webb. Då uppgiften kan förekomma i olika kurser, går det inte göra en exakt bedömningsmatris. Läs ändå igenom matrisen nedan för att, tillsammans med uppgiftsbeskrivningen, få en ungefärlig uppfattning om vad som krävs för olika nivåer.

E C A
Teknik & arbete

Du använder med visst handlag delar av den tekniska utrustningen. När du samråder med handledare bedömer du med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Du använder med gott handlag den tekniska utrustningen. I arbetet experimenterar du med de estetiska uttrycksmedlen. När du samråder med handledare bedömer du med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Du använder med mycket gott handlag delar av den tekniska utrustningen. I arbetet experimenterar du med de estetiska uttrycksmedlen. När du samråder med handledare bedömer du med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Bildernas kvalitet

Bilderna är av tillfredsställande teknisk kvalitet.

Bilderna är av god teknisk och tillfredsställande estetisk kvalitet.

Bilderna är av jämn och god teknisk och estetisk kvalitet samt har ett personligt uttryck.

Estetik & budskap

Du använder med viss säkerhet ljussättning, komposition och fotografisk teknik för att åstadkomma visuella effekter.

Du använder med viss säkerhet ljussättning, komposition och fotografisk teknik för att åstadkomma visuella effekter. I arbetet experimenterar du med de estetiska uttrycksmedlen.

Du använder med säkerhet och variation ljussättning, komposition och fotografisk teknik för att åstadkomma visuella effekter. I arbetet experimenterar du med de estetiska uttrycksmedlen.

Fotobloggen

Du resonerar översiktligt kring bildernas komposition och motiverar dina val översiktligt. Du diskuterar översiktligt på vilket sätt de egna bilderna förmedlar känslor, tankar, idéer och budskap.

Du resonerar utförligt kring bildernas komposition och motiverar dina val utförligt. Du diskuterar utförligt på vilket sätt de egna bilderna förmedlar känslor, tankar, idéer och budskap.

Du resonerar utförligt och nyanserat kring bildernas komposition och motiverar dina val utförligt och nyanserat. Du diskuterar utförligt och nyanserat på vilket sätt de egna bilderna förmedlar känslor, tankar, idéer och budskap.

Upp