uppgift: byar


bakgrund & syfte

Vi ska producera foton för utskrift i form av fototavlor. Du ska fånga en trakts skönhet, och vi väljer att göra det i de byar som våra klassrum är namngivna efter.

kursmål

3. Färdigheter i att fotografera och digitalt behandla, färghantera, redigera och skriva ut eller kopiera bilder.

4. Kunskaper om den fotografiska bildens estetiska uttrycksmedel och hur de används i olika sammanhang och för olika syften.

5. Kunskaper om hur den fotografiska bilden kommunicerar. Kunskaper om bildpublicering för olika syften och genom olika kanaler. Förmåga att använda områdets begrepp.

centralt innehåll

Foto 1:

 • Den fotografiska processen från motivval till publicering.
 • Kopiering, bildredigering och metoder för att ta fram bilder på papper och för visning.
 • Den fotografiska bildens estetiska uttrycksmedel, till exempel komposition, ljussättning, färg och kontrast, [...].

Foto 2:

 • [...] kvalitetskrav för utskrifter och kopiering samt anpassning av bilder för publicering i olika medier.
 • Den fotografiska bildens estetiska uttrycksmedel och bildkommunikation. Komposition, ljussättning, färglära, färghantering, kontrast och färgton, bildredigering och övrigt bildbearbetning.
 • Omsättning av känslor, tankar, idéer och budskap till personliga fotografiska uttryck inom till exempel konst-, porträtt- och reklamfotografi samt inom bildjournalistik och dokumentärt berättande.

Foto 3:

 • Den fotografiska bildens användningsområden inom till exempel vetenskaplig kunskapsutveckling, sjukvård, information, medier, internet, näringsliv och kultur. Villkor och kvalitetskrav för publicering på internet eller i grafisk produktion och vid olika utskrifter.

läroboken

Läs även det du upplever att du behöver, särskilt under rubrikerna "utrustning" och "bilden" i läroboksmenyn.

uppgift

Du ska fotografera någon eller några av de byar vi namngett skolans klassrum efter. Tanken är att du ska visa byns skönhet genom dina val av motiv, komposition och utsnitt. Viktiga saker att tänka på här är t.ex. linjespelet i byggnader och bakgrunder, var horisonten finns och vilket perspektiv som gör byn rättvisa.

Din bästa översiktsbild, helbild och närbild/detaljbild kommer du att redigera i slutet av nästa lektionspass. Välj gärna ut dem i lugn och ro före lektionen.

 

fotografera

 1. Översiktsbilder
 2. Helbilder
 3. Närbilder/detaljbilder

Tänk på:

 • Rör dig runt motiven, i sid- och höjdled, för att hitta intressanta vinklar
 • Använd gärna ledande linjer för att föra betraktarens öga genom bilderna
 • Tänk på var du har himlen i bilderna - ofta är det bättre med låg eller hög horisont än mitt i bilden

 

redigera

 • Välj ut din bästa översiktbild, helbild och närbild/detaljbild från den aktuella byn och redigera dessa.
 • Prova dig fram för att se om bilderna gör sig bättre i svartvitt eller färg.
 • Bör bilderna rätas upp?
 • Bör bilderna beskäras

 

exportera

 • För utskrift: Spara en kopia med uplösningen 150 ppi och så många pixlar som möjligt.
 • Till fotobloggen: Spara en kopia med längsta sidan 1024 pixlar.


fotoblogg & inlämning

Publicera små bilder (1024 px) på din fotoblogg och skriv hur du tänkt kring bildernas komposition och motivera dina val.

En del av bilderna kommer att användas till tavlor i rspektive klassrum. Därför ska du även maila dem i full storlek till dina lärare, bia.rask@guldstadsgymnasiet.se och markus.porsklev@guldstadsgymnasiet.se.

inlägg i fotobloggen

Längsta sida på bilderna till fotobloggen ska vara 1024 pixlar och sparas i JPEG. Bilderna namnges med ditt namn följt av understreck och önskad text, exempel linnea_stilleben.jpg. Du får inte använda å, ä, ö, mellanslag eller konstiga tecken i filnamnet!

 1. Skapa ett nytt inlägg
 2. Skriv uppgiftens namn som rubrik, till exempel 14 Stilleben
 3. Välj aktuell uppgift som "Kategori"
 4. Skriv ditt namn under "Etiketter"
 5. Lägg in bilderna i inlägget
 6. Skriv texten
 7. Välj den bild du vill ska synas på startsidan vid "Ange utvald bild"
 8. Publicera/Uppdatera

 


bedömningsmatris

Du kommer inte att få enskilt betyg på denna uppgift, utan den ingår i helhetsbedömningen för kursen. Bedömningskriterierna som gäller respektive kurs hittar du under "om kursen". Här nedan hittar du en ungefärlig sammanställning. Skillnader mellan fotokurserna ser du inte här, utan se detta som en "mellan-tummen-och-pekfingret-ungefär-typ-matris". Den kan ge dig en uppfattning uppfattning om vad som krävs för olika nivåer.

  e c a
teknik & arbete Du använder kameran och redigeringsprogrammet med visst handlag. När du samråder med handledare bedömer du med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav. Du använder kameran och redigeringsprogrammet med gott handlag. I arbetet experimenterar du med de estetiska uttrycksmedlen. När du samråder med handledare bedömer du med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Du använder kameran och redigeringsprogrammet med mycket gott handlag. I arbetet experimenterar du med de estetiska uttrycksmedlen. När du samråder med handledare bedömer du med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

bildens kvalitet Bilderna är av tillfredsställande teknisk kvalitet. Bilderna är av god teknisk och tillfredsställande estetisk kvalitet. Bilderna är av jämn och god teknisk och estetisk kvalitet samt har ett personligt uttryck.
estetik & budskap Du använder med viss säkerhet komposition och fotografisk teknik för att åstadkomma visuella effekter. Du använder med viss säkerhet komposition och fotografisk teknik för att åstadkomma visuella effekter. I arbetet experimenterar du med de estetiska uttrycksmedlen. Du använder med säkerhet och variation komposition och fotografisk teknik för att åstadkomma visuella effekter. I arbetet experimenterar du med de estetiska uttrycksmedlen.
fotobloggen Du resonerar översiktligt kring bildernas komposition och motiverar dina val översiktligt. Du diskuterar översiktligt på vilket sätt de egna bilderna förmedlar känslor, tankar, idéer och budskap. Du resonerar utförligt kring bildernas komposition och motiverar dina val utförligt. Du diskuterar utförligt på vilket sätt de egna bilderna förmedlar känslor, tankar, idéer och budskap. Du resonerar utförligt och nyanserat kring bildernas kompostion och motiverar dina val utförligt och nyanserat. Du diskuterar utförligt och nyanserat på vilket sätt de egna bilderna förmedlar känslor, tankar, idéer och budskap.