uppgift: bonnstan


bakgrund & syfte

Vi tar en promenad till Bonnstan och Nordanå för att lära känna kameran bättre och öva bildseendet.

kursmål

1. Kunskaper om den fotografiska processen från idé till färdig bild. Kunskaper om teknisk utrustning inom det fotografiska området.

3. Färdigheter i att fotografera och digitalt behandla, färghantera, redigera och skriva ut eller kopiera bilder.

4. Kunskaper om den fotografiska bildens estetiska uttrycksmedel och hur de används i olika sammanhang och för olika syften.

centralt innehåll

Foto 1:

 • Den fotografiska processen från motivval till publicering.
 • Den fotografiska bildens estetiska uttrycksmedel, till exempel komposition, ljussättning, färg och kontrast [...].

Foto 2:

 • Den digitala bildens grundläggande teknik [...].
 • Den fotografiska bildens estetiska uttrycksmedel och bildkommunikation. Komposition, ljussättning, [...] kontrast [...].

Foto 3:

 • Den fotografiska processen med särskilt fokus på den digitala bilden.

läs och lär dig

Teori om kameran och fotografering hittar under menyn "lärobok" ovan. Läs de delar du upplever att du behöver lära dig mer om.

uppgift

Fotografera flera bilder till varje deluppgift. Nästa lektion väljer du ut den bästa ur varje kategori. Se till att få med alla deluppgifter! Läs igenom deluppgifterna innan du går iväg och fotar och fråga om du inte förstår!

 1. Textur. Fånga ytan på något av husen. Tänk nära och intressant yta.
 2. Dansbanan (Nordanå). Hitta en vinkel där linjespelet blir spännande.
 3. Kontrast mellan gammalt och nytt.
 4. Spännande detalj. Hitta ett handtag, ett gångjärn, en hasp eller annan spännande detalj och fota på ett sätt så att det framstår vackert.
 5. Porträtt i bonnstadsmiljö. En klassisk miljö för bröllops- och porträttfoton är Bonnstan. Tänk på ljuset, bakgrunden och kort skärpedjup (stor bländare, lågt tal).
 6. Stort skärpedjup. Hitta en vy med något i förgrunden och bonnstadskamrar i bakgrunden. Fota med stort skärpedjup (liten bländare, högt tal) så både för- och bakgrund blir skarp (i den mån det går). Då exponeringstiden blir lång med liten bländare måste du stötta kameran på något sätt.

Komponera bilderna så de ser riktigt bra ut!

Välj ut den bild du är mest nöjd med för varje deluppgift och redigera den.


fotoblogg

Publicera de sex bilder du valt ut och skriv en text vid varje bild:

 • Hur tänkte du när du fotograferade/redigerade? Hur gjorde du? Varför gjorde du så?
 • Varför tycker du om bilden?

inlägg i fotobloggen

Längsta sida på bilderna till fotobloggen ska vara 1024 pixlar och sparas i JPEG. Bilderna namnges med ditt namn följt av understreck och önskad text, exempel linnea_stilleben.jpg. Du får inte använda å, ä, ö, mellanslag eller konstiga tecken i filnamnet!

 1. Skapa ett nytt inlägg
 2. Skriv uppgiftens namn som rubrik, till exempel 14 Stilleben
 3. Välj aktuell uppgift som "Kategori"
 4. Skriv ditt namn under "Etiketter"
 5. Lägg in bilderna i inlägget
 6. Skriv texten
 7. Välj den bild du vill ska synas på startsidan vid "Ange utvald bild"
 8. Publicera/Uppdatera

 


bedömningsmatris

Du kommer inte att få enskilt betyg på denna uppgift, utan den ingår i helhetsbedömningen för kursen. Bedömningskriterierna som gäller respektive kurs hittar du under 'om kursen'. Här nedan hittar du en ungefärlig sammanställning. Skillnader mellan fotokurserna ser du inte här, utan se detta som en "mellan-tummen-och-pekfingret-ungefär-typ-matris". Den kan ge dig en uppfattning uppfattning om vad som krävs för olika nivåer.

  e c a
teknik & arbete Du använder med visst handlag delar av den tekniska utrustningen. När du samråder med handledare bedömer du med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav. Du använder med gott handlag den tekniska utrustningen. I arbetet experimenterar du med de estetiska uttrycksmedlen. När du samråder med handledare bedömer du med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Du använder med mycket gott handlag den tekniska utrustningen. I arbetet experimenterar du med de estetiska uttrycksmedlen. När du samråder med handledare bedömer du med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

bildens kvalitet Bilderna är av tillfredsställande teknisk kvalitet. Bilderna är av god teknisk och tillfredsställande estetisk kvalitet. Bilderna är av jämn och god teknisk och estetisk kvalitet samt har ett personligt uttryck.
estetik & budskap Du använder med viss säkerhet ljussättning, komposition och fotografisk teknik för att åstadkomma visuella effekter. Innehåll och form binds på ett tillfredsställande sätt samman till ett enhetligt uttryck [av syftet].
[gäller foto 3]
Du använder med viss säkerhet ljussättning, komposition och fotografisk teknik för att åstadkomma visuella effekter. Innehåll och form binds på ett tillfredsställande sätt samman till ett enhetligt [och personligt] uttryck [av syftet]. I arbetet experimenterar du med de estetiska uttrycksmedlen. Du använder med säkerhet och variation ljussättning, komposition och fotografisk teknik för att åstadkomma visuella effekter. Innehåll och form binds på ett gott sätt samman till ett enhetligt och personligt uttryck [av syftet]. I arbetet experimenterar du med de estetiska uttrycksmedlen.
fotobloggen Du redogör översiktligt för den fotografiska processen och för de möjligheter utrustningen ger. Du motiverar översiktlig de val som har gjorts för att uppnå kvaliteten. Du diskuterar översiktligt på vilket sätt de egna bilderna förmedlar känslor, tankar, idéer och budskap. Du redogör utförligt för den fotografiska processen och för de möjligheter utrustningen ger. Du motiverar utförligt de val som har gjorts för att uppnå kvaliteten. Du diskuterar utförligt på vilket sätt de egna bilderna förmedlar känslor, tankar, idéer och budskap. Du redogör utförligt och nyanserat för den fotografiska processen och för de möjligheter utrustningen ger. Du motiverar utförligt och nyanserat de val som har gjorts för att uppnå kvaliteten. Du diskuterar utförligt och nyanserat på vilket sätt de egna bilderna förmedlar känslor, tankar, idéer och budskap.