Bia Rask Fotokurs

ÖVNING | MOTIV

BILDSPEL KÄNSLA

Du ska väcka känslor under detta moment. Du använder dig av bild och ljud i kombination för att förstärka känslan du försöker ta fram.

 


 

Uppgift & inlämning

Skapa ett bildspel som väcker känslor. Vilken känsla bestämmer du själv. Du ska fotografera (ljussättning, komposition, ljus) och kombinera dessa med ljud (musik, tal och/eller bakgrundsljud) som förstärker känslan.

 1. Bestäm dig för vilken känsla du vill kommunicera med ditt bildspel.
 2. Planera fotograferingen och ditt arbete i övrigt.
 3. Fotografera och gör eventuella ljudupptagningar. Musik som används ska vara laglig att använda. Kom ihåg att läsa licensen, då det kan finnas villkor där som du måste följa. I en del filmredigeringsprogram följer det med musik som du kan avända.
 4. Gör ditt bildspel. Även om du arbetar med stillbilder rekommenderas ett filmredigeringsprogram, till exempel Premiere, eftersom det ger större kontroll över timingen mellan ljud och bild än program typ PowerPoint.
 5. Lämna in bildspelet på Classroom.
 6. Skriv om ditt arbete och resultat på Classroom. Se bedömningsmatrisen.
 7. Spara även bildspelet på din dator.

 

Upp

 

 

Ur kursplanen

Kursplanen för Fotografisk bild finns på Skolverkets webb.

 

Att utveckla

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 • 3. Färdigheter i att fotografera och digitalt behandla, färghantera, redigera och skriva ut eller kopiera bilder.
 • 4. Kunskaper om den fotografiska bildens estetiska uttrycksmedel och hur de används i olika sammanhang och för olika syften.
 • 5. Kunskaper om hur den fotografiska bilden kommunicerar. Kunskaper om bildpublicering för olika syften och genom olika kanaler. Förmåga att använda områdets begrepp.
 • 7. Kunskaper om upphovsrättsliga lagar och andra bestämmelser samt om etiska frågeställningar i relation till fotografiska bilder.

 


Följande punkter ska ingå i olika kurser:

 • Fotografisk bild 1:
  1 och 3-8, med särskild betoning på 1 och 3-5
 • Fotografisk bild 2:
  1 och 3-8, med särskild betoning på 3-8
 • Fotografisk bild 3:
  1-7, med särskild betoning på 2-5 och 7
 • Fotografisk bild 4:
  1-7 och 9, med särskild betoning på punkt 2

 

Centralt innehåll

Undervisningen ska behandla följande centrala innehåll:

Fotografisk bild 2

 • Presentations- och bildspelsteknik.
 • Den fotografiska bildens estetiska uttrycksmedel och bildkommunikation. Komposition, ljussättning, färglära, färghantering, kontrast och färgton, bildredigering och övrigt bildbearbetning.
 • Omsättning av känslor, tankar, idéer och budskap till personliga fotografiska uttryck inom till exempel konst-, porträtt- och reklamfotografi samt inom bildjournalistik och dokumentärt berättande.
 • Lagar och andra bestämmelser om upphovsrätt [...].

 


Bedömning

Du kommer inte att få enskilt betyg på denna uppgift, utan den ingår i helhetsbedömningen för kursen. Du hittar kompletta bedömningskriterier på Skolverkets webb. Då uppgiften kan förekomma i olika kurser, går det inte göra en exakt bedömningsmatris. Läs ändå igenom matrisen nedan för att, tillsammans med uppgiftsbeskrivningen, få en ungefärlig uppfattning om vad som krävs för olika nivåer.

E C A
Teknik & arbete

Du gör ett bildspel med egna fotografier och musik som du har rätt att använda. Du använder med visst handlag delar av den tekniska utrustningen. När du samråder med handledare bedömer du med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Du gör ett bildspel med egna fotografier och musik som du har rätt att använda. Du använder med gott handlag den tekniska utrustningen. I arbetet experimenterar du med de estetiska uttrycksmedlen. När du samråder med handledare bedömer du med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Du gör ett bildspel med egna fotografier och musik som du har rätt att använda. Du använder med mycket gott handlag delar av den tekniska utrustningen. I arbetet experimenterar du med de estetiska uttrycksmedlen. När du samråder med handledare bedömer du med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Bildernas kvalitet

Bilderna och bildspelet är av tillfredsställande teknisk kvalitet.

Bilderna och bildspelet är av god teknisk och tillfredsställande estetisk kvalitet.

Bilderna och bildspelet är av jämn och god teknisk och estetisk kvalitet samt har ett personligt uttryck.

Estetik & budskap

Du använder med viss säkerhet ljussättning, komposition och fotografisk teknik för att åstadkomma visuella effekter. Musiken förstärker budskapet. Innehåll och form binds på ett tillfredsställande sätt samman till ett enhetligt uttryck.

Du använder med viss säkerhet ljussättning, komposition och fotografisk teknik för att åstadkomma visuella effekter. Musiken förstärker budskapet. Innehåll och form binds på ett tillfredsställande sätt samman till ett enhetligt uttryck. I arbetet experimenterar du med de estetiska uttrycksmedlen.

Du använder med säkerhet och variation ljussättning, komposition och fotografisk teknik för att åstadkomma visuella effekter. Musiken förstärker budskapet. Innehåll och form binds på ett gott sätt samman till ett enhetligt och personligt uttryck. I arbetet experimenterar du med de estetiska uttrycksmedlen.

Fotobloggen

Du redogör översiktligt för den fotografiska processen och för de möjligheter utrustningen ger. Du motiverar översiktligt de val som har gjorts för att uppnå kvaliteten. Du diskuterar översiktlig på vilket sätt de egna bilderna förmedlar känslor, tankar, idéer och budskap.

Du redogör utförligt för den fotografiska processen och för de möjligheter utrustningen ger. Du motiverar utförligt de val som har gjorts för att uppnå kvaliteten. Du diskuterar utförligt på vilket sätt de egna bilderna förmedlar känslor, tankar, idéer och budskap.

Du redogör utförligt och nyanserat för den fotografiska processen och för de möjligheter utrustningen ger. Du motiverar utförligt och nyanserat de val som har gjorts för att uppnå kvaliteten. Du diskuterar utförligt och nyanserat på vilket sätt de egna bilderna förmedlar känslor, tankar, idéer och budskap.

Upp