uppgift: bildspel


bakgrund & syfte

Du ska väcka känslor under detta moment. Vilken känsla bestämmer du själv. Du använder dig av bild (ljussättning, komposition, motiv) och ljud (musik, tal och/eller bakgrundsljud) i kombination för att förstärka känslan du försöker ta fram.

kursmål

3. Färdigheter i att fotografera och digitalt behandla, färghantera, redigera och skriva ut eller kopiera bilder.

4. Kunskaper om den fotografiska bildens estetiska uttrycksmedel och hur de används i olika sammanhang och för olika syften.

5. Kunskaper om hur den fotografiska bilden kommunicerar. Kunskaper om bildpublicering för olika syften och genom olika kanaler. Förmåga att använda områdets begrepp.

centralt innehåll

Foto 2:

 • Presentations- och bildspelsteknik.
 • Den fotografiska bildens estetiska uttrycksmedel och bildkommunikation. Komposition, ljussättning, färglära, färghantering, kontrast och färgton, bildredigering och övrigt bildbearbetning.
 • Omsättning av känslor, tankar, idéer och budskap till personliga fotografiska uttryck inom till exempel konst-, porträtt- och reklamfotografi samt inom bildjournalistik och dokumentärt berättande.

 

uppgift

 1. Bestäm dig för vilken känsla du vill kommunicera med ditt bildspel.
 2. Planera fotograferingen och ditt arbete i övrigt.
 3. Fotografera och gör eventuella ljudupptagningar. Musik som används ska vara laglig att använda. Kom ihåg att läsa licensen, då det kan finnas villkor där som du måste följa.
 4. Gör ditt bildspel. Även om du arbetar med stillbilder använder du ett filmredigeringsprogram, till exempel, Premiere, eftersom du får större kontroll över timingen med ljudet där än i program typ PowerPoint.
 5. Publicera bildspelet på fotobloggen. (Du kan behöva göra en mindre fil för att det ska vara möjligt. Lämna i så fall in filen i högre kvalitet till lärare på hårddisk eller liknande.)
 6. Reflektera på fotobloggen kring arbete och resultat.
 7. Redovisa för gruppen.

fotoblogg

Publicera bildspelet på din fotoblogg och berätta om ditt arbete och resultatet.

inlägg i fotobloggen

Längsta sida på bilderna till fotobloggen ska vara 1024 pixlar och sparas i JPEG. Bilderna namnges med ditt namn följt av understreck och önskad text, exempel linnea_stilleben.jpg. Du får inte använda å, ä, ö, mellanslag eller konstiga tecken i filnamnet!

 1. Skapa ett nytt inlägg
 2. Skriv uppgiftens namn som rubrik, till exempel 14 Stilleben
 3. Välj aktuell uppgift som "Kategori"
 4. Skriv ditt namn under "Etiketter"
 5. Lägg in bilderna i inlägget
 6. Skriv texten
 7. Välj den bild du vill ska synas på startsidan vid "Ange utvald bild"
 8. Publicera/Uppdatera

 


bedömningsmatris

Du kommer inte att få enskilt betyg på denna uppgift, utan den ingår i helhetsbedömningen för kursen. Bedömningskriterierna hittar du i menyn Om kursen > Foto 2.