uppgift: bildreportage

"jag har något att berätta"


bakgrund & syfte

Det fotografiska tänkandet blir lite annorlunda när man har fler bilder på sig att berätta något än när man ska klara av det på en enda bild. De olika bilderna ska komplettera varandra. De ska tillsammans berätta en historia. Bilder ger fantastiska möjligheter att berätta om man kan konsten att fånga betraktaren och tydliggöra budskapet. Det ska du göra med hjälp av motivval, ljus, skärpedjup, beskärning etcetera. Dessutom ska du med denna uppgift försäkra dig om att du kan storleksanpassa bilderna.

kursmål &
centralt innehåll

Denna uppgift innehåller nästan alla mål och allt centralt innehåll på ett eller annat sätt. Läs mer under "om kursen" i menyn.

inspiration

Bläddra i tidningar eller leta på nätet efter inspiration. Sök gärna inspiration bland annat än rena tidningsreportage också, som till exempel Magnus Wennmans bildspel om hemlösa i Stockholm. Snacka om berättelse!

 


uppgift

Du ska göra ett bildreportage med 5-10 bilder, rubrik och text. Byline (vem som gjort reportaget) ska förstås också finnas med.

Ett bildreportage ska svara på samma frågor som skrivna reportage:

 • Var? En översiktbild/etablieringsbild berättar var vi är. Den är ofta tagen utomhus.
 • Vem? Vi får möta huvudpersonen genom ett porträtt. Det är ofta en närbild så man ser ögonen ordentligt.
 • När?
 • Hur? Flera bilder berättar vad huvudpersonen gör. Variera bildutsnitten! En del av bilderna visar kanske en hel del av miljön runt huvudpersonen, andra koncentrar sig på detaljer. Det är inte nödvändigt att man ser huvudpersonen i alla bilderna - bilderna berättar sin historia tillsammans.
 • Varför? Detta ska genomsyra alla bilder. Ljus, stämning, färger och komposition används för att berätta och beröra. Betraktaren ska förstå varför du har gjort bildreportaget.

Bilderna ska hålla ihop. De ska ha en röd tråd - det du vill berätta. Samtidigt ska bilderna vara varierade. Genom att variera bildutsnitten skapar man en rytm som ger ett intresse åt bildserien.

Även om bilderna spelar huvudrollen i reportaget kompletterar du med texter. Rubrik är ett måste i uppgiften. Dessutom skriver du en kortare text eller kanske nöjer dig med bildtexter. Det avgör du. Bild och en bildtext ska inte säga samma sak utan komplettera varandra. Vill du skriva lite mer text är det förstås okej också. :)

 

 1. Välj vad du ska berätta om.
 2. Planera ditt reportage. Vad vill du få fram? Vilka bilder behövs för berättelsen? Vad krävs för att du ska kunna ta dem? Stäm av så tid och plats passar de berörda och att tidpunkten är lämplig ur andra aspekter.
 3. Fota och prata med den du berättar om. Anteckna! Stödord räcker för att minnas vad personen tog upp, men vissa uttalanden kan du gärna skriva ner i sin helhet så du kan citera den du berättar om. Anteckna när du fotograferar också. Och fota för att "anteckna" - underlättar miljöbeskrivningar.
 4. Redigera bilderna och anpassa dem storleksmässigt. Upplösningen ska vara 170 ppi och storlek i centimeter utifrån den plats bilden ska ha i reportaget. Storleksanpassningen kan du dock eventuellt behöva vänta med tills du vet hur reportaget ska se ut. Du får inte fuska med storleksanpassingen av jpeg-bilderna då det ingår i kursen att dy ska kunna sådant.
 5. Skriv texterna.
 6. Montera bilder och text i InDesign. Storleken ska anpassas efter ett uppslag i Norran. Mät sidorna och marginalerna!
 7. Exportera som pdf och maila till läraren. Ladda gärna upp den på fotobloggen också.
 8. Publicera bilderna på fotobloggen tillsammans med texten och reflektion.

fotoblogg

Publicera bilderna på din fotoblogg och skriv en kommentar. Läs igenom bedömningsmatrisen nedan för att se vad du ska ta upp!

 

inlägg i fotobloggen

Längsta sida på bilderna till fotobloggen ska vara 1024 pixlar och sparas i JPEG. Bilderna namnges med ditt namn följt av understreck och önskad text, exempel linnea_stilleben.jpg. Du får inte använda å, ä, ö, mellanslag eller konstiga tecken i filnamnet!

 1. Skapa ett nytt inlägg
 2. Skriv uppgiftens namn som rubrik, till exempel 14 Stilleben
 3. Välj aktuell uppgift som "Kategori"
 4. Skriv ditt namn under "Etiketter"
 5. Lägg in bilderna i inlägget
 6. Skriv texten
 7. Välj den bild du vill ska synas på startsidan vid "Ange utvald bild"
 8. Publicera/Uppdatera

 


bedömningsmatris

Du kommer inte att få enskilt betyg på denna uppgift, utan den ingår i helhetsbedömningen för kursen. Bedömningskriterierna som gäller respektive kurs hittar du under "om kursen". Här nedan hittar du en ungefärlig sammanställning. Skillnader mellan fotokurserna ser du inte här, utan se detta som en "mellan-tummen-och-pekfingret-ungefär-typ-matris". Den kan ge dig en uppfattning uppfattning om vad som krävs för olika nivåer.

  e c a
teknik & arbete Du gör med viss säkerhet ett bildreportage med bild och text, storleksanpassar bilderna och monterar bild och text till ett bildreportage anpassat efter lokaltidningen. Du använder med visst handlag delar av den tekniska utrustningen. När du samråder med handledare bedömer du med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav. Du gör med viss säkerhet ett bildreportage med bild och text, storleksanpassar bilderna och monterar bild och text till ett bildreportage anpassat efter lokaltidningen. Du använder med gott handlag den tekniska utrustningen. I arbetet experimenterar du med de estetiska uttrycksmedlen. När du samråder med handledare bedömer du med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Du gör med säkerhet ett bildreportage med bild och text, storleksanpassar bilderna och monterar bild och text till ett bildreportage anpassat efter lokaltidningen. Du använder med mycket gott handlag den tekniska utrustningen. I arbetet experimenterar du med de estetiska uttrycksmedlen. När du samråder med handledare bedömer du med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

bildens kvalitet Bilderna är av tillfredsställande teknisk kvalitet. Bilderna är av god teknisk och tillfredsställande estetisk kvalitet. Bilderna är av jämn och god teknisk och estetisk kvalitet samt har ett personligt uttryck.
estetik & budskap Du använder med viss säkerhet ljussättning, komposition och fotografisk teknik för att åstadkomma visuella effekter. Innehåll och form binds på ett tillfredsställande sätt samman till ett enhetligt uttryck [av syftet]. Du använder med viss säkerhet ljussättning, komposition och fotografisk teknik för att åstadkomma visuella effekter. Innehåll och form binds på ett tillfredsställande sätt samman till ett enhetligt [och personligt] uttryck [av syftet]. I arbetet experimenterar du med de estetiska uttrycksmedlen. Du använder med säkerhet och variation ljussättning, komposition och fotografisk teknik för att åstadkomma visuella effekter. Innehåll och form binds på ett gott sätt samman till ett enhetligt och personligt uttryck [av syftet]. I arbetet experimenterar du med de estetiska uttrycksmedlen.
fotobloggen

Du redogör översiktligt för den fotografiska processen och hur de olika delarna i processen hänger samman. Du motiverar översiktlig de val som har gjorts för att uppnå kvaliteten.

Du redogör översiktligt för hur du anpassat bild och text för att passa genren bildeportage. Du resonerar översiktligt om vad bilderna uttrycker. I tolkningen och resonemanget använder du med viss säkerhet enkla begrepp. Du diskuterar översiktligt på vilket sätt de egna bilderna förmedlar känslor, tankar, idéer och budskap.

Du diskuterar översiktligt etiska frågeställningar i relation till ditt bildreportage. Du redogör översiktligt för de miljömässiga och säkerhetsmässiga hänsyn du tagit under arbetet.

 

Du redogör utförligt för den fotografiska processen och hur de olika delarna i processen hänger samman. Du motiverar utförligt de val som har gjorts för att uppnå kvaliteten.

Du redogör utförligt för hur du anpassat bild och text för att passa genren bildeportage. Du resonerar utförligt om vad bilderna uttrycker. I tolkningen och resonemanget använder du med viss säkerhet avancerade begrepp. Du diskuterar utförligt på vilket sätt de egna bilderna förmedlar känslor, tankar, idéer och budskap.

Du diskuterar utförligt etiska frågeställningar i relation till ditt bildreportage. Du redogör utförligt för de miljömässiga och säkerhetsmässiga hänsyn du tagit under arbetet.

 

Du redogör utförligt och nyanserat för den fotografiska processen och hur de olika delarna i processen hänger samman. Du motiverar utförligt och nyanserat de val som har gjorts för att uppnå kvaliteten.

Du redogör utförligt och nyanserat för hur du anpassat bild och text för att passa genren bildeportage. Du resonerar utförligt och nyanserat om vad bilderna uttrycker. I tolkningen och resonemanget använder du med säkerhet avancerade begrepp. Du diskuterar utförligt och nyanserat på vilket sätt de egna bilderna förmedlar känslor, tankar, idéer och budskap.

Du diskuterar utförligt och nyanserat etiska frågeställningar i relation till ditt bildreportage. Du redogör utförligt och nyanserat för de miljömässiga och säkerhetsmässiga hänsyn du tagit under arbetet.