Bia Rask Fotokurs

ÖVNING | MOTIV

BILDREPORTAGE

"Jag har något att berätta"

Det fotografiska tänkandet blir lite annorlunda när man har fler bilder på sig att berätta något än när man ska klara av det på en enda bild. De olika bilderna ska komplettera varandra. De ska tillsammans berätta en historia. Bilder ger fantastiska möjligheter att berätta om man kan konsten att fånga betraktaren och tydliggöra budskapet. Det ska du göra med hjälp av motivval, ljus, skärpedjup, beskärning etcetera. Dessutom ska du med denna uppgift försäkra dig om att du kan storleksanpassa bilderna.

 


Uppgift & inlämning

Du ska göra ett bildreportage med 5-10 bilder, rubrik och text. Byline (vem som gjort reportaget) ska förstås också finnas med.

Ett bildreportage ska svara på samma frågor som skrivna reportage:

Bilderna ska hålla ihop. De ska ha en röd tråd - det du vill berätta. Samtidigt ska bilderna vara varierade. Genom att variera bildutsnitten skapar man en rytm som ger ett intresse åt bildserien.

Även om bilderna spelar huvudrollen i reportaget kompletterar du med texter. Rubrik är ett måste i uppgiften. Dessutom skriver du en kortare text eller kanske nöjer dig med bildtexter. Det avgör du. Bild och en bildtext ska inte säga samma sak utan komplettera varandra. Vill du skriva lite mer text är det förstås okej också.

 

Arbetsgång

 1. Välj vad du ska berätta om.
 2. Planera ditt reportage. Vad vill du få fram? Vilka bilder behövs för berättelsen? Vad krävs för att du ska kunna ta dem? Stäm av så tid och plats passar de berörda och att tidpunkten är lämplig ur andra aspekter.
 3. Fota och prata med den du berättar om. Anteckna! Stödord räcker för att minnas vad personen tog upp, men vissa uttalanden kan du gärna skriva ner i sin helhet så du kan citera den du berättar om. Anteckna när du fotograferar också. Och fota för att "anteckna" - underlättar miljöbeskrivningar.
 4. Redigera bilderna och anpassa dem storleksmässigt. Upplösningen ska vara 170 ppi och storlek i centimeter avgörs utifrån den plats bilden ska ha i reportaget. Storleksanpassningen kan du dock eventuellt behöva vänta med tills du vet hur reportaget ska se ut. Du får inte fuska med storleksanpassingen av jpeg-bilderna då det ingår i kursen att du ska kunna sådant.
 5. Skriv texterna.
 6. Montera bilder och text i InDesign. Storleken ska anpassas efter ett uppslag i Norran. Mät sidorna och marginalerna!
 7. Exportera som pdf och lämna in på Classroom. Ladda gärna upp den på fotobloggen också.
 8. Publicera bilderna på fotobloggen tillsammans med texten och reflektion. Se bedömningsmatrisen.

 

Upp

 

Film om bildreportage

Se filmen Anna Clarén om bildreportage. Där får du veta hur du ska tänka när du ska göra ett bildreportage.

 

Inspiration

Bläddra i tidningar eller leta på nätet efter inspiration. Se till exempel Magnus Wennmans "En historia om vänskap". Det är ett mycket omfattande reportage om hemlösa i Stockholm.

 

Upp

 

Ur kursplanen

Kursplanen för Fotografisk bild finns på Skolverkets webb.

 

Att utveckla

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 • 1. Kunskaper om den fotografiska processen från idé till färdig bild. Kunskaper om teknisk utrustning inom det fotografiska området.
 • 2. Förmåga att initiera, planera och genomföra fotografiska projekt.
 • 3. Färdigheter i att fotografera och digitalt behandla, färghantera, redigera och skriva ut eller kopiera bilder.
 • 4. Kunskaper om den fotografiska bildens estetiska uttrycksmedel och hur de används i olika sammanhang och för olika syften.
 • 5. Kunskaper om hur den fotografiska bilden kommunicerar. Kunskaper om bildpublicering för olika syften och genom olika kanaler. Förmåga att använda områdets begrepp.

 


Följande punkter ska ingå i olika kurser:

 • Fotografisk bild 1:
  1 och 3-8, med särskild betoning på 1 och 3-5
 • Fotografisk bild 2:
  1 och 3-8, med särskild betoning på 3-8
 • Fotografisk bild 3:
  1-7, med särskild betoning på 2-5 och 7
 • Fotografisk bild 4:
  1-7 och 9, med särskild betoning på punkt 2

 

Centralt innehåll

Undervisningen ska behandla följande centrala innehåll:

Fotografisk bild 1

 • Den fotografiska processen från motivval till publicering.
 • Bildupplösning, dokumentstorlek vid digital bildbehandling, samt hur och varför man lagrar data i olika format.
 • Programvaror för digital bildbehandling.
 • Den fotografiska bildens estetiska uttrycksmedel, till exempel komposition, ljussättning, färg och kontrast, och hur en känsla, en tanke, en idé eller ett budskap kan omsättas i fotografisk bild.
 • Fotografiet och fotografiska genrer [...].

Fotografisk bild 2

 • Den digitala bildens grundläggande teknik, dvs. digital bildbehandling, redigering, digitala bildformat, dokumentstorlek, bildupplösning, lagring av bilder och digitala färgrymder.
 • Den tekniska utrustningens möjligheter och begränsningar. Ljussättning i och utanför studio, olika ljuskällors egenskaper, kvalitetskrav för utskrifter och kopiering samt anpassning av bilder för publicering i olika medier.
 • Den fotografiska bildens estetiska uttrycksmedel och bildkommunikation. Komposition, ljussättning, färglära, färghantering, kontrast och färgton, bildredigering och övrigt bildbearbetning.
 • Omsättning av känslor, tankar, idéer och budskap till personliga fotografiska uttryck inom till exempel konst-, porträtt- och reklamfotografi samt inom bildjournalistik och dokumentärt berättande.
 • Sambandet mellan bildens innehåll och form samt samverkan mellan bild och text.
 • Orientering om fotografiets roll i dagens samhälle och inom olika områden, till exempel naturvetenskap, teknik, press, industri, populärkultur och museum.
 • Fotografiets genrer, till exempel porträtt-, dokumentär-, press-, konst- och reklamfotografi.
 • Lagar och andra bestämmelser om upphovsrätt och etiska frågeställningar i relation till fotografiska bilder.

Fotografisk bild 3

 • Den fotografiska processen med särskilt fokus på den digitala bilden.
 • Den fotografiska produktionsprocessen ur ett yrkesperspektiv, dvs. arbetsorganisation, arbetsdisciplin, initiativförmåga, omdömesförmåga, tidsramar och kostnadsramar.
 • Initiering, planering och genomförande av fotografiska projekt.
 • Den fotografiska bildens användningsområden inom till exempel vetenskaplig kunskapsutveckling, sjukvård, information, medier, internet, näringsliv och kultur. Villkor och kvalitetskrav för publicering på internet eller i grafisk produktion och vid olika utskrifter.

 


Bedömning

Du kommer inte att få enskilt betyg på denna uppgift, utan den ingår i helhetsbedömningen för kursen. Du hittar kompletta bedömningskriterier på Skolverkets webb. Då uppgiften kan förekomma i olika kurser, går det inte göra en exakt bedömningsmatris. Läs ändå igenom matrisen nedan för att, tillsammans med uppgiftsbeskrivningen, få en ungefärlig uppfattning om vad som krävs för olika nivåer.

E C A
Teknik & arbete

Du gör med viss säkerhet ett bildreportage med bild och text, storleksanpassar bilderna och monterar bild och text till ett bildreportage anpassat efter lokaltidningen. Du använder med visst handlag delar av den tekniska utrustningen. När du samråder med handledare bedömer du med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Du gör med viss säkerhet ett bildreportage med bild och text, storleksanpassar bilderna och monterar bild och text till ett bildreportage anpassat efter lokaltidningen. Du använder med gott handlag den tekniska utrustningen. I arbetet experimenterar du med de estetiska uttrycksmedlen. När du samråder med handledare bedömer du med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Du gör med säkerhet ett bildreportage med bild och text, storleksanpassar bilderna och monterar bild och text till ett bildreportage anpassat efter lokaltidningen. Du använder med mycket gott handlag den tekniska utrustningen. I arbetet experimenterar du med de estetiska uttrycksmedlen. När du samråder med handledare bedömer du med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Bildernas kvalitet

Bilderna är av tillfredsställande teknisk kvalitet.

Bilderna är av god teknisk och tillfredsställande estetisk kvalitet.

Bilderna är av jämn och god teknisk och estetisk kvalitet samt har ett personligt uttryck.

Estetik & budskap

Du använder med viss säkerhet ljussättning, komposition och fotografisk teknik för att åstadkomma visuella effekter. Innehåll och form binds på ett tillfredsställande sätt samman till ett enhetligt uttryck av syftet.

Du använder med viss säkerhet ljussättning, komposition och fotografisk teknik för att åstadkomma visuella effekter. Innehåll och form binds på ett tillfredsställande sätt samman till ett enhetligt [och personligt] uttryck av syftet. I arbetet experimenterar du med de estetiska uttrycksmedlen.

Du använder med säkerhet och variation ljussättning, komposition och fotografisk teknik för att åstadkomma visuella effekter. Innehåll och form binds på ett gott sätt samman till ett enhetligt och personligt uttryck av syftet. I arbetet experimenterar du med de estetiska uttrycksmedlen.

Fotobloggen

Du redogör översiktligt för den fotografiska processen och hur de olika delarna i processen hänger samman. Du motiverar översiktligt de val som har gjorts för att uppnå kvaliteten.

Du redogör översiktligt för hur du anpassat bild och text för att passa genren bildeportage. Du resonerar översiktligt om vad bilderna uttrycker. I tolkningen och resonemanget använder du med viss säkerhet enkla begrepp. Du diskuterar översiktligt på vilket sätt de egna bilderna förmedlar känslor, tankar, idéer och budskap.

Du diskuterar översiktligt etiska frågeställningar i relation till ditt bildreportage. Du redogör översiktligt för de miljömässiga och säkerhetsmässiga hänsyn du tagit under arbetet.

Du redogör utförligt för den fotografiska processen och hur de olika delarna i processen hänger samman. Du motiverar utförligt de val som har gjorts för att uppnå kvaliteten.

Du redogör utförligt för hur du anpassat bild och text för att passa genren bildeportage. Du resonerar utförligt om vad bilderna uttrycker. I tolkningen och resonemanget använder du med viss säkerhet avancerade begrepp. Du diskuterar utförligt på vilket sätt de egna bilderna förmedlar känslor, tankar, idéer och budskap.

Du diskuterar utförligt etiska frågeställningar i relation till ditt bildreportage. Du redogör utförligt för de miljömässiga och säkerhetsmässiga hänsyn du tagit under arbetet.

Du redogör utförligt och nyanserat för den fotografiska processen och hur de olika delarna i processen hänger samman. Du motiverar utförligt och nyanserat de val som har gjorts för att uppnå kvaliteten.

Du redogör utförligt och nyanserat för hur du anpassat bild och text för att passa genren bildeportage. Du resonerar utförligt och nyanserat om vad bilderna uttrycker. I tolkningen och resonemanget använder du med säkerhet avancerade begrepp. Du diskuterar utförligt och nyanserat på vilket sätt de egna bilderna förmedlar känslor, tankar, idéer och budskap.

Du diskuterar utförligt och nyanserat etiska frågeställningar i relation till ditt bildreportage. Du redogör utförligt och nyanserat för de miljömässiga och säkerhetsmässiga hänsyn du tagit under arbetet.

Upp