uppgift: bilders användning

Uppgiften gäller Fotografisk bild 3


bakgrund & syfte

Bilder behöver ha olika egenskaper i olika sammanhang. Din uppgift i dag blir att reflektera kring detta. Detta är också en sorts introduktion till kommande projekt.

kursmål

4. Kunskaper om den fotografiska bildens estetiska uttrycksmedel och hur de används i olika sammanhang och för olika syften.

5. Kunskaper om hur den fotografiska bilden kommunicerar. Kunskaper om bildpublicering för olika syften och genom olika kanaler. Förmåga att använda områdets begrepp.

centralt innehåll

Foto 3:

 • Den fotografiska bildens användningsområden inom till exempel vetenskaplig kunskapsutveckling, sjukvård, information, medier, internet, näringsliv och kultur. Villkor och kvalitetskrav för publicering på internet eller i grafisk produktion och vid olika utskrifter.

uppgift

Fundera och ta reda på följande. Skriv i direkt i Classroom.

a) vad krävs av bilder inom olika användningsområden?

 1. kunskapsutveckling
 2. sjukvård
 3. information
 4. medier
 5. näringsliv
 6. kultur
Några frågor som kan vara till hjälp när du funderar vad du kan ta upp:
 • Vilka syften fyller bilderna?
 • Vad ska bilderna förmedla/kommunicera (generellt)?
 • Vad krävs för att de ska fungera bra?
 • Hur kan man göra tekniskt och konstnärligt för att nå dessa syften/aspekter?
 • Hur påverkar användningsområdet redigeringen?
 • Vad ska man tänka på mer?

Observera att olika bilder och sammanhang inom samma användningsområde ovan kan ställa olika krav, så du kan behöva nyansera dina svar.

 

 

 

b) vad ska man tänka på vid publicering i olika medier?

 1. publicering på internet?
 2. grafisk produktion?

Några frågor som kan vara till hjälp när du funderar vad du kan ta upp:

 • Vilka kvalitetskrav ställs?
 • Vad ska man tänka på när det gäller upplösning?
 • Vad ska man tänka på mer?

 


inlämning

Uppgiften skrivs och lämnas in på Classroom.


bedömningsmatris

Du kommer inte att få enskilt betyg på denna uppgift, utan den ingår i helhetsbedömningen för kursen. Bedömningskriterierna som gäller respektive kurs hittar du under 'om kursen'. Här nedan hittar du en ungefärlig sammanställning. Skillnader mellan fotokurserna ser du inte här, utan se detta som en "mellan-tummen-och-pekfingret-ungefär-typ-matris". Den kan ge dig en uppfattning uppfattning om vad som krävs för olika nivåer.

e c a
Du beskriver översiktligt vad man ska tänka på och vilka krav som ställs vid fotografering och redigering av bilder inom olika användningsområden. Du diskuterar översiktligt vad bilder inom området fyller för syfte och vad de ska förmedla/kommunicera.

Du beskriver utförligt vad man ska tänka på och vilka krav som ställs vid fotografering och redigering av bilder inom olika användningsområden. Du diskuterar utförigt vad bilder inom området fyller för syfte och vad de ska förmedla/kommunicera.

Du beskriver utförligt och nyanserat vad man ska tänka på och vilka krav som ställs vid fotografering och redigering av bilder inom olika användningsområden. Du diskuterar utförligt och nyanserat vad bilder inom området fyller för syfte och vad de ska förmedla/kommunicera.