uppgift: analysuppgift 2


bakgrund & syfte

Du har gjort en bildanalys tidigare i kursen, men övning ger färdighet och du ska dessutom arbeta med olika analysmodeller enligt ämnesplanen, så här har du chansen igen. :)

kursmål

5. Kunskaper om hur den fotografiska bilden kommunicerar. Kunskaper om bildpublicering för olika syften och genom olika kanaler. Förmåga att använda områdets begrepp.

centralt innehåll

Foto 1:

  • Modeller för analys och tolkning av fotografiska bilder. Begrepp inom området, till exempel bildsemiotik och kommunikationsteori.

Foto 2:

  • Modeller för analys och tolkning av fotografiska bilder och bildernas kommunikation. Begrepp inom området.

läroboken

foto 1 & 2: uppgift

Du kommer att tilldelas en bild på lektionen. Gör en analys enligt analysmall näranalys, intentionsanalys & receptionsanalys.


foto 3: uppgift

Du kommer att tilldelas några bilder på lektionen. Gör en analys enligt analysmall näranalys, intentionsanalys & receptionsanalys. Fundera dessutom över:

  • Vilka syften har bilderna?
  • Hur samverkar innehåll, form och sammanhang?

inlämning

Skriv och lämna in analysen på Classroom.


bedömningsmatris

Du kommer inte att få enskilt betyg på denna uppgift, utan den ingår i helhetsbedömningen för kursen.

  e c a
Foto 1 Du avläser och tolkar någon fotografisk bild samt resonerar översiktligt om vad bilden uttrycker. I tolkningen och resonemanget använder du med viss säkerhet enkla begrepp. Du avläser och tolkar några olika typer av fotografiska bilder samt resonerar utförligt om vad bilderna uttrycker. I tolkningen och resonemanget använder du med viss säkerhet avancerade begrepp.

Du avläser och tolkar flera olika typer av fotografiska bilder samt resonerar utförligt och nyanserat om vad bilderna uttrycker. I tolkningen och resonemanget använder du med säkerhet avancerade begrepp.

Foto 2 Du avläser och tolkar någon fotografisk bild samt resonerar översiktligt om vad bilden uttrycker. Du resonerar även översiktligt om hur innehåll och form samverkar. I tolkningen använder du med viss säkerhet någon enkel modell för att analysera fotografisk bild. Dessutom använder du i tolkningen och resonemanget enkla begrepp med viss säkerhet. Du avläser och tolkar några fotografiska bilder samt resonerar utförligt om vad bilderna uttrycker. Du resonerar även utförligt om hur innehåll och form samverkar. I tolkningen använder du med viss säkerhet modeller för att analysera fotografisk bild. Dessutom använder du i tolkningen och resonemanget avancerade begrepp med viss säkerhet. Du avläser och tolkar flera olika fotografiska bilder samt resonerar utförligt och nyanserat om vad bilderna utrycker. Du resonerar även utförligt och nyanserat om hur innehåll och form samverkar. I tolkningen använder du med säkerhet modeller för att analysera fotografisk bild. Dessutom använder du i tolkningen och resonemanget avancerade begrepp med säkerhet.
Foto 3 Du beskriver översiktligt, utifrån bildexempel, hur fotografiska bilder används för några olika syften och sammanhang samt redogör översiktligt för hur innehåll, form och sammanhang samverkar i visuell kommunikation. I beskrivningar och resonemang använder du med viss säkerhet någon enkel modell för att analysera fotografisk bild och kommunikation. Dessutom använder du med viss säkerhet enkla begrepp. Du beskriver utförligt, utifrån bildexempel, hur fotografiska bilder används för några olika syften och sammanhang samt redogör utförligt för hur innehåll, form och sammanhang samverkar i visuell kommunikation. I beskrivningar och resonemang använder du med viss säkerhet modeller för att analysera fotografisk bild och kommunikation. Dessutom använder du med viss säkerhet avancerade begrepp. Du beskriver utförligt och nyanserat, utifrån bildexempel, hur fotografiska bilder används för flera olika olika syften och sammanhang samt redogör utförligt och nyanserat för hur innehåll, form och sammanhang samverkar ivisuell kommunikation. I beskrivningar och resonemang använder du med säkerhet modeller för att analysera fotografisk bild och kommunikation. Dessutom använder du med säkerhet avancerade begrepp.