Bia Rask Fotokurs

ÖVNING | BILDANALYS

BILDANALYS 1

Genom att studera och analysera andras bilder lär du dig mer om bilder - såväl estetik som budskap.

 


Uppgift

Du kommer att tilldelas en bild på lektionen. Gör en analys enligt Analysmall: Denotation och konnotation.

Kom ihåg att använda semiotiska begrepp!

 

Inlämning & redovisning

Lämnas in på Classroom innan lektionen är slut.

Upp

 

Faktasidor

Läs detta innan du gör uppgiften:

 

Upp

 

 

Ur kursplanen

Kursplanen för Fotografisk bild finns på Skolverkets webb.

 

Att utveckla

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 • 5. Kunskaper om hur den fotografiska bilden kommunicerar. Kunskaper om bildpublicering för olika syften och genom olika kanaler. Förmåga att använda områdets begrepp.

 


Följande punkter ska ingå i olika kurser:

 • Fotografisk bild 1:
  1 och 3-8, med särskild betoning på 1 och 3-5
 • Fotografisk bild 2:
  1 och 3-8, med särskild betoning på 3-8
 • Fotografisk bild 3:
  1-7, med särskild betoning på 2-5 och 7
 • Fotografisk bild 4:
  1-7 och 9, med särskild betoning på punkt 2

 

Centralt innehåll

Undervisningen ska behandla följande centrala innehåll:

Fotografisk bild 1

 • Modeller för analys och tolkning av fotografiska bilder. Begrepp inom området, till exempel bildsemiotik och kommunikationsteori.

Fotografisk bild 2

 • Modeller för analys och tolkning av fotografiska bilder och bildernas kommunikation. Begrepp inom området.

Fotografisk bild 3

 • Metoder för att utveckla kommunikationsförmåga [...]

 


Bedömning

Du kommer inte att få enskilt betyg på denna uppgift, utan den ingår i helhetsbedömningen för kursen. Du hittar kompletta bedömningskriterier på Skolverkets webb. Då uppgiften kan förekomma i olika kurser, går det inte göra en exakt bedömningsmatris. Läs ändå igenom matrisen nedan för att, tillsammans med uppgiftsbeskrivningen, få en ungefärlig uppfattning om vad som krävs för olika nivåer.

E C A
Fotografisk bild 1

Du avläser och tolkar någon fotografisk bild samt resonerar översiktligt om vad bilden uttrycker. I tolkningen och resonemanget använder du med viss säkerhet enkla begrepp.

Du avläser och tolkar några olika typer av fotografiska bilder samt resonerar utförligt om vad bilden uttrycker. I tolkningen och resonemanget använder du med säkerhet avancerade begrepp.

Du avläser och tolkar flera olika typer av fotografiska bilder samt resonerar utförligt och nyanserat om vad bilden uttrycker. I tolkningen och resonemanget använder du med viss säkerhet avancerade begrepp.

Fotografisk bild 2

Du avläser och tolkar någon fotografisk bild samt resonerar översiktligt om vad bilden uttrycker. Du resonerar även översiktligt om hur innehåll och form samverkar. I tolkningen använder du med viss säkerhet någon enkel modell för att analysera fotografisk bild. Dessutom använder du i tolkningen och resonemanget enkla begrepp med viss säkerhet.

Du avläser och tolkar några fotografiska bilder samt resonerar utförligt om vad bilderna uttrycker. Du resonerar även utförligt om hur innehåll och form samverkar. I tolkningen använder du med viss säkerhet modeller för att analysera fotografisk bild. Dessutom använder du i tolkningen och resonemanget avancerade begrepp med viss säkerhet.

Du avläser och tolkar flera olika fotografiska bilder samt resonerar utförligt och nyanserat om vad bilderna uttrycker. Du resonerar även utförligt och nyanserat om hur innehåll och form samverkar. I tolkningen använder du med säkerhet modeller för att analysera fotografisk bild. Dessutom använder du i tolkningen och resonemanget avancerade begrepp med säkerhet.

Fotografisk bild 3

Du beskriver översiktligt, utifrån bildexempel, hur fotografiska bilder används för några olika syften och sammanhang samt redogör översiktligt för hur innehåll, form och sammanhang samverkar i visuell kommunikation. I beskrivningar och resonemang använder du med viss säkerhet någon enkel modell för att analysera fotografisk bild och kommunikation. Dessutom använder du med viss säkerhet enkla begrepp.

Du beskriver utförligt, utifrån bildexempel, hur fotografiska bilder används för några olika syften och sammanhang samt redogör utförligt för hur innehåll, form och sammanhang samverkar i visuell kommunikation. I beskrivningar och resonemang använder du med viss säkerhet modeller för att analysera fotografisk bild och kommunikation. Dessutom använder du med viss säkerhet avancerade begrepp.

Du beskriver utförligt och nyanserat, utifrån bildexempel, hur fotografiska bilder används för flera olika syften och sammanhang samt redogör utförligt och nyanserat för hur innehåll, form och sammanhang samverkar i visuell kommunikation. I beskrivningar och resonemang använder du med säkerhet modeller för att analysera fotografisk bild och kommunikation. Dessutom använder du med säkerhet avancerade begrepp.

Upp