bias egen sida


Denna sida är inte till för någon annan än mig själv, men jag har den på webben för att komma åt den enkelt. Inte så att den är hemlig eller så, men den säger nog inte andra så mycket. Jag använder den för att sortera tankarna och hitta beröringspunkter och skillnader mellan olika fotokurser i mitt och kära kollegan Markus försök med mixade kurser (en del görs gemensamt för alla fotokurser och annat med olika konstellationer av elever). Det är egentligen svårt - och kanske till och med fel - att göra en sådan här uppdelning då det finns många fler kopplingar mellan olika mål, centralt innehåll och bedömningskriterier än vad som framkommer nedan. Likafullt gör jag det. Mest för att jag får en bättre överblick om jag på något sätt arbetar med styrdokumenten. Jag tar fram denna sida när jag planerar ett moment och minns. Styrdokumenten får liv.


mål

1. Kunskaper om den fotografiska processen från idé till färdig bild. Kunskaper om teknisk utrustning inom det fotografiska området. (Betonas i Foto 1)


centralt innehåll

Foto 1

 • Den fotografiska processen från motivval till publicering.
 • Bildupplösning, dokumentstorlek vid digital bildbehandling, samt hur och varför man lagrar data i olika format.
 • Programvaror för digital bildbehandling.
 • De fotografiska materialens egenskaper och användningsområden.

Foto 2

 • Den digitala bildens grundläggande teknik, dvs. digital bildbehandling, redigering, digitala bildformat, dokumentstorlek, bildupplösning, lagring av bilder och digitala färgrymder.

Foto 3

 • Den fotografiska processen med särskilt fokus på den digitala bilden.

1

e

Eleven redogör översiktligt för den fotografiska processen och för hur de olika delarna i processen hänger samman.

Dessutom redogör eleven översiktligt för några olika digitala bildformat och programvaror samt för deras möjligheter och begränsningar.

c

Eleven redogör utförligt för den fotografiska processen och för hur de olika delarna i processen hänger samman.

Dessutom redogör eleven utförligt för några olika digitala bildformat och programvaror samt för deras möjligheter och begränsningar.

a

Eleven redogör utförligt och nyanserat för den fotografiska processen och för hur de olika delarna i processen hänger samman.

Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för några olika digitala bildformat och programvaror samt för deras möjligheter och begränsningar.


2

e

Eleven redogör översiktligt för några olika digitala bildformat och programvaror samt för deras möjligheter och begränsningar. I redogörelsen ger eleven exempel på några situationer där dokumentstorlek och bildupplösning har betydelse.

c

Eleven redogör utförligt för några olika digitala bildformat och programvaror samt för deras möjligheter och begränsningar. I redogörelsen ger eleven exempel på några situationer där dokumentstorlek och bildupplösning har betydelse.

a

Eleven redogör utförligt och nyanserat för några olika digitala bildformat och programvaror samt för deras möjligheter och begränsningar. I redogörelsen ger eleven exempel på några situationer där dokumentstorlek och bildupplösning har betydelse.


3

e

Eleven redogör översiktligt för den fotografiska produktionsprocessen och för hur de olika delarna i processen hänger samman.

Dessutom redogör eleven översiktligt för olika bildbehandlingstekniker för grafisk produktion och internet.

c

Eleven redogör utförligt för den fotografiska produktionsprocessen och för hur de olika delarna i processen hänger samman.

Dessutom redogör eleven utförligt för olika bildbehandlingstekniker för grafisk produktion och internet.

a

Eleven redogör utförligt och nyanserat för den fotografiska produktionsprocessen och för hur de olika delarna i processen hänger samman.

Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för olika bildbehandlingstekniker för grafisk produktion och internet.

mål

2. Förmåga att initiera, planera och genomföra fotografiska projekt. (Betonas i Foto 3)


centralt innehåll

 

 

Foto 3

 • Den fotografiska produktionsprocessen ur ett yrkesperspektiv, dvs. arbetsorganisation, arbetsdisciplin, initiativförmåga, omdömesförmåga, tidsramar och kostnadsramar.
 • Initiering, planering och genomförande av fotografiska projekt.

3

e

Eleven arbetar i samråd med handledare med att initiera, planera och genomföra fotografiska projekt. Eleven definierar projektets syfte. Resultatet av projekten är av tillfredsställande teknisk och estetisk kvalitet samt binder på ett tillfredsställande sätt samman innehåll och form till ett enhetligt uttryck av syftet. I arbetet gör eleven enkla experiment med de estetiska uttrycksmedlen samt använder, i studioarbetet, digital utrustning med visst handlag. Eleven motiverar översiktligt de val som har gjorts för att uppnå kvaliteten. Dessutom redogör eleven översiktligt för de möjligheter som utrustningen ger. Eleven diskuterar översiktligt på vilket sätt det egna arbetet förmedlar känslor, tankar, idéer och budskap utifrån det avsedda syftet.

c

Eleven arbetar efter samråd med handledare med att initiera, planera och genomföra fotografiska projekt. Eleven definierar projektets syfte. Resultatet av projekten är av god teknisk och tillfredsställande estetisk kvalitet samt binder på ett tillfredsställande sätt samman innehåll och form till ett enhetligt och personligt uttryck av syftet. I arbetet gör eleven experiment med de estetiska uttrycksmedlen samt använder, i studioarbetet, digital utrustning med gott handlag. Eleven motiverar utförligt de val som har gjorts för att uppnå kvaliteten. Dessutom redogör eleven utförligt för de möjligheter som utrustningen ger. Eleven diskuterar utförligt på vilket sätt det egna arbetet förmedlar känslor, tankar, idéer och budskap utifrån det avsedda syftet.

a

Eleven arbetar efter samråd med handledare med att initiera, planera och genomföra fotografiska projekt. Eleven definierar projektets syfte. Resultatet av projekten är av god teknisk och estetisk kvalitet samt binder på ett gott sätt samman innehåll och form till ett enhetligt och personligt uttryck av syftet. I arbetet gör eleven avancerade experiment med de estetiska uttrycksmedlen samt använder, i studioarbetet, digital utrustning med mycket gott handlag. Eleven motiverar utförligt och nyanserat de val som har gjorts för att uppnå kvaliteten. Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för de möjligheter som utrustningen ger. Eleven diskuterar utförligt och nyanserat på vilket sätt det egna arbetet förmedlar känslor, tankar, idéer och budskap utifrån det avsedda syftet.

mål

3. Färdigheter i att fotografera och digitalt behandla, färghantera, redigera och skriva ut eller kopiera bilder. (Betonas i Foto 1, 2 och 3)


centralt innehåll

Foto 1

 • Kopiering, bildredigering och metoder för att ta fram bilder på papper och för visning.

Foto 2

 • Den digitala bildens grundläggande teknik, dvs. digital bildbehandling, redigering, digitala bildformat, dokumentstorlek, bildupplösning, lagring av bilder och digitala färgrymder.
 • Sambandet mellan bildens innehåll och form samt samverkan mellan bild och text.
 • Presentations- och bildspelsteknik.
 • Fotografiets genrer, till exempel porträtt-, dokumentär-, press-, konst- och reklamfotografi.

Foto 3

 • Den fotografiska produktionsprocessen ur ett yrkesperspektiv, dvs. arbetsorganisation, arbetsdisciplin, initiativförmåga, omdömesförmåga, tidsramar och kostnadsramar.
 • Initiering, planering och genomförande av fotografiska projekt.

1

e

Eleven fotograferar och skriver ut eller kopierar bilder i samråd med handledare. Bilderna är av tillfredsställande teknisk kvalitet.

Eleven motiverar översiktligt de val som har gjorts för att uppnå kvaliteten.

c

Eleven fotograferar och skriver ut eller kopierar bilder efter samråd med handledare. Bilderna är av god teknisk och tillfredsställande estetisk kvalitet./p>

Eleven motiverar utförligt de val som har gjorts för att uppnå kvaliteten.

a

Eleven fotograferar och skriver ut eller kopierar bilder efter samråd med handledare. Bilderna är av jämn och god teknisk och estetisk kvalitet samt har ett personligt uttryck./p>

Eleven motiverar utförligt och nyanserat de val som har gjorts för att uppnå kvaliteten.


2

e

Eleven arbetar i samråd med handledare med digital bildredigering och bildmontage. Resultatet är av tillfredsställande teknisk kvalitet samt binder på ett tillfredsställande sätt samman innehåll och form till ett enhetligt uttryck.

Eleven motiverar översiktligt de val som har gjorts för att uppnå kvaliteten.

Dessutom publicerar eleven i samråd med handledare sina bilder i något medium.

c

Eleven arbetar efter samråd med handledare med digital bildredigering och bildmontage. Resultatet är av god teknisk och tillfredsställande estetisk kvalitet samt binder på ett tillfredsställande sätt samman innehåll och form till ett enhetligt uttryck. I arbetet experimenterar eleven med de estetiska uttrycksmedlen.

Eleven motiverar utförligt de val som har gjorts för att uppnå kvaliteten.

Dessutom publicerar eleven efter samråd med handledare sina bilder i några medier.

a

Eleven arbetar efter samråd med handledare med digital bildredigering och bildmontage. Resultatet är av jämn och god teknisk och estetisk kvalitet samt binder på ett gott sätt samman innehåll och form till ett enhetligt och personligt uttryck. I arbetet experimenterar eleven med de estetiska uttrycksmedlen.

Eleven motiverar utförligt och nyanserat de val som har gjorts för att uppnå kvaliteten.

Dessutom publicerar eleven efter samråd med handledare sina bilder i flera medier.


3

e

Resultatet av projekten är av tillfredsställande teknisk och estetisk kvalitet samt binder på ett tillfredsställande sätt samman innehåll och form till ett enhetligt uttryck av syftet.

Eleven motiverar översiktligt de val som har gjorts för att uppnå kvaliteten.

c

Resultatet av projekten är av god teknisk och tillfredsställande estetisk kvalitet samt binder på ett tillfredsställande sätt samman innehåll och form till ett enhetligt och personligt uttryck av syftet.

Eleven motiverar utförligt de val som har gjorts för att uppnå kvaliteten.

a

Resultatet av projekten är av god teknisk och estetisk kvalitet samt binder på ett gott sätt samman innehåll och form till ett enhetligt och personligt uttryck av syftet.

Eleven motiverar utförligt och nyanserat de val som har gjorts för att uppnå kvaliteten.

mål

4. Kunskaper om den fotografiska bildens estetiska uttrycksmedel och hur de används i olika sammanhang och för olika syften. (Betonas i Foto 1, 2 och 3)


centralt innehåll

Foto 1

 • Den fotografiska bildens estetiska uttrycksmedel, till exempel komposition, ljussättning, färg och kontrast, och hur en känsla, en tanke, en idé eller ett budskap kan omsättas i fotografisk bild.
 • Metoder för idéproduktion, kreativa arbetsprocesser och ett personligt bildspråk.

Foto 2

 • Den tekniska utrustningens möjligheter och begränsningar. Ljussättning i och utanför studio, olika ljuskällors egenskaper, kvalitetskrav för utsktifter och kopiering samt anpassning av bilder för publicering i olika medier.
 • Den fotografiska bildens estetiska uttrycksmedel och bildkommunikation. Komposition, ljussättning, färglära, färghantering, kontrast och färgton, bildredigering och övrigt bildbearbetning.
 • Omsättning av känslor, tankar, idéer och budskap till personliga fotografiska uttryck inom till exempel konst-, porträtt- och reklamfotografi samt inom bildjournalistik och dokumentärt berättande.
 • Metoder för en öppen och experimenterande attityd och att hitta okonventionella lösningar av bildmässiga problem.

Foto 3

 • Avancerad studiofotografering och ljussättning med digital utrustning.
 • Metoder för att utveckla kommunikationsförmåga och ett personligt bildspråk.

1

e

I arbetet använder eleven med viss säkerhet ljussättning, komposition och fotografisk teknik för att åstadkomma visuella effekter.

Eleven diskuterar översiktligt på vilket sätt de egna bilderna förmedlar känslor, tankar, idéer och budskap.

c

I arbetet använder eleven med viss säkerhet ljussättning, komposition och fotografisk teknik för att åstadkomma visuella effekter.

Eleven diskuterar utförligt på vilket sätt de egna bilderna förmedlar känslor, tankar, idéer och budskap.

a

I arbetet använder eleven med säkerhet och med variation ljussättning, komposition och fotografisk teknik för att åstadkomma visuella effekter.

Eleven diskuterar utförligt och nyanserat på vilket sätt de egna bilderna förmedlar känslor, tankar, idéer och budskap.


2

e

I arbetet använder eleven med visst handlag delar av den tekniska utrustningen. Dessutom redogör eleven översiktligt för de möjligheter som utrustningen ger.

Eleven diskuterar översiktligt på vilket sätt det egna arbetet förmedlar känslor, tankar, idéer och budskap.

c

I arbetet använder eleven med gott handlag den tekniska utrustningen. Dessutom redogör eleven utförligt för de möjligheter som utrustningen ger.

Eleven diskuterar utförligt på vilket sätt det egna arbetet förmedlar känslor, tankar, idéer och budskap.

a

I arbetet använder eleven med mycket gott handlag den tekniska utrustningen. Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för de möjligheter som utrustningen ger.

Eleven diskuterar utförligt och nyanserat på vilket sätt det egna arbetet förmedlar känslor, tankar, idéer och budskap.


3

e

I arbetet gör eleven enkla experiment med de estetiska uttrycksmedlen ...

... samt använder, i studioarbetet, digital utrustning med visst handlag. Eleven motiverar översiktligt de val som har gjorts för att uppnå kvaliteten. Dessutom redogör eleven översiktligt för de möjligheter som utrustningen ger.

Eleven diskuterar översiktligt på vilket sätt det egna arbetet förmedlar känslor, tankar, idéer och budskap utifrån det avsedda syftet.

c

I arbetet gör eleven experiment med de estetiska uttrycksmedlen ...

... samt använder, i studioarbetet, digital utrustning med gott handlag. Eleven motiverar utförligt de val som har gjorts för att uppnå kvaliteten. Dessutom redogör eleven utförligt för de möjligheter som utrustningen ger.

Eleven diskuterar utförligt på vilket sätt det egna arbetet förmedlar känslor, tankar, idéer och budskap utifrån det avsedda syftet.

a

I arbetet gör eleven avancerade experiment med de estetiska uttrycksmedlen ...

... samt använder, i studioarbetet, digital utrustning med mycket gott handlag. Eleven motiverar utförligt och nyanserat de val som har gjorts för att uppnå kvaliteten. Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för de möjligheter som utrustningen ger.

Eleven diskuterar utförligt och nyanserat på vilket sätt det egna arbetet förmedlar känslor, tankar, idéer och budskap utifrån det avsedda syftet.

mål

5. Kunskaper om hur den fotografiska bilden kommunicerar. Kunskaper om bildpublicering för olika syften och genom olika kanaler. Förmåga att använda områdets begrepp. (Betonas i Foto 1, 2 och 3)


centralt innehåll

Foto 1

 • Modeller för analys och tolkning av fotografiska bilder. Begrepp inom området, till exempel bildsemiotik och kommunikationsteori.
 • Fotografiet och fotografiska genrer förr och nu samt likheter och skillnader mellan olika genrer.

Foto 2

 • Modeller för analys och tolkning av fotografiska bilder och bildernas kommunikation. Begrepp inom området.
 • Orientering om fotografiets roll i dagens samhälle och inom olika områden, till exempel naturvetenskap, teknik, press, industri, populärkultur och museum.

Foto 3

 • Den fotografiska bildens användningsområden inom till exempel vetenskaplig kunskapsutveckling, sjukvård, information, medier, internet, näringsliv och kultur. Villkor och kvalitetskrav för publicering på internet eller i grafisk produktion och vid olika utskrifter.

1

e

Eleven avläser och tolkar någon fotografisk bild samt resonerar översiktligt om vad bilden uttrycker. I tolkningen och resonemanget använder eleven med viss säkerhet enkla begrepp. Eleven redogör översiktligt, utifrån bildexempel, för skillnader mellan några olika genrer, även ur ett historiskt perspektiv.

c

Eleven avläser och tolkar några olika typer av fotografiska bilder samt resonerar utförligt om vad bilderna uttrycker. I tolkningen och resonemanget använder eleven med viss säkerhet avancerade begrepp. Eleven redogör utförligt, utifrån bildexempel, för skillnader mellan några olika genrer, även ur ett historiskt perspektiv.

a

Eleven avläser och tolkar flera olika typer av fotografiska bilder samt resonerar utförligt och nyanserat om vad bilderna uttrycker. I tolkningen och resonemanget använder eleven med säkerhet avancerade begrepp. Eleven redogör utförligt och nyanserat, utifrån bildexempel, för skillnader mellan flera olika genrer, även ur ett historiskt perspektiv.


2

e

Eleven avläser och tolkar någon fotografisk bild samt resonerar översiktligt om vad bilden uttrycker. Eleven resonerar även översiktligt om hur innehåll och form samverkar. I tolkningen använder eleven med viss säkerhet någon enkel modell för att analysera fotografisk bild. Dessutom använder eleven i tolkningen och resonemanget enkla begrepp med viss säkerhet.

c

Eleven avläser och tolkar några fotografiska bilder samt resonerar utförligt om vad bilderna uttrycker. Eleven resonerar även utförligt om hur innehåll och form samverkar. I tolkningen använder eleven med viss säkerhet modeller för att analysera fotografisk bild. Dessutom använder eleven i tolkningen och resonemanget avancerade begrepp med viss säkerhet.

a

Eleven avläser och tolkar flera olika fotografiska bilder samt resonerar utförligt och nyanserat om vad bilderna utrycker. Eleven resonerar även utförligt och nyanserat om hur innehåll och form samverkar. I tolkningen använder eleven med säkerhet modeller för att analysera fotografisk bild. Dessutom använder eleven i tolkningen och resonemanget avancerade begrepp med säkerhet.


3

e

Eleven beskriver översiktligt, utifrån bildexempel, hur fotografiska bilder används för några olika syften och sammanhang samt redogör översiktligt för hur innehåll, form och sammanhang samverkar i visuell kommunikation. I beskrivningar och resonemang använder eleven med viss säkerhet någon enkel modell för att analysera fotografisk bild och kommunikation. Dessutom använder eleven med viss säkerhet enkla begrepp.

c

Eleven beskriver utförligt, utifrån bildexempel, hur fotografiska bilder används för några olika syften och sammanhang samt redogör utförligt för hur innehåll, form och sammanhang samverkar i visuell kommunikation. I beskrivningar och resonemang använder eleven med viss säkerhet modeller för att analysera fotografisk bild och kommunikation. Dessutom använder eleven med viss säkerhet avancerade begrepp.

a

Eleven beskriver utförligt och nyanserat, utifrån bildexempel, hur fotografiska bilder används för flera olika olika syften och sammanhang samt redogör utförligt och nyanserat för hur innehåll, form och sammanhang samverkar ivisuell kommunikation. I beskrivningar och resonemang använder eleven med säkerhet modeller för att analysera fotografisk bild och kommunikation. Dessutom använder eleven med säkerhet avancerade begrepp.

mål

6. Kunskaper om fotografiets historiska utveckling. (Betonas i Foto 2)


centralt innehåll

Foto 1

 • Fotografiet och fotografiska genrer förr och nu samt likheter och skillnader mellan olika genrer.

Foto 2

 • Fotografiets historia från camera obscura till dagens kamerateknik.

Foto 3

 • Fördjupning av fotografiets historia från camera obscura till dagens kamerateknik.

1

e

Eleven redogör översiktligt, utifrån bildexempel, för skillnader mellan några olika genrer, även ur ett historiskt perspektiv.

c

Eleven redogör utförligt, utifrån bildexempel, för skillnader mellan några olika genrer, även ur ett historiskt perspektiv.

a

Eleven redogör utförligt och nyanserat, utifrån bildexempel, för skillnader mellan flera olika genrer, även ur ett historiskt perspektiv.


2

e

Eleven redogör översiktligt, utifrån exempel, för fotografiets historia och drar enkla slutsatser om fotografiets betydelse för kultur och kunskapsutveckling i dagens samhälle.

c

Eleven redogör utförligt, utifrån exempel, för fotografiets historia och drar välgrundade slutsatser om fotografiets betydelse för kultur och kunskapsutveckling i dagens samhälle.

a

Eleven redogör utförligt och nyanserat, utifrån exempel, för fotografiets historia och drar välgrundade och nyanserade slutsatser om fotografiets betydelse för kultur och kunskapsutveckling i dagens samhälle.


3

e

Eleven redogör översiktligt, utifrån bildexempel, för fotografiets historia och beskriver översiktligt fotografiets betydelse för vardagliga kulturyttringar i dagens samhälle.

c

Eleven redogör utförligt, utifrån bildexempel, för fotografiets historia och beskriver utförligt, samt gör egna reflektioner över, fotografiets betydelse för kulturyttringar och kunskapsutveckling i dagens samhälle.

a

Eleven redogör utförligt och nyanserat, utifrån bildexempel, för fotografiets historia och beskriver utförligt och nyanserat, samt gör egna reflektioner över, fotografiets betydelse för kulturyttringar och kunskapsutveckling i dagens samhälle.

mål

7. Kunskaper om upphovsrättsliga lagar och andra bestämmelser samt om etiska frågeställningar i relation till fotografiska bilder. (Betonas i Foto 2 och 3)


centralt innehåll

Foto 1

 • Lagar och andra bestämmelser om upphovsrätt och etiska frågeställningar i relation till fotografiska bilder.

Foto 2

 • Lagar och andra bestämmelser om upphovsrätt och etiska frågeställningar i relation till fotografiska bilder.

Foto 3

 • Lagar och andra bestämmelser om upphovsrätt och etiska frågeställningar, till exempel vad gäller bildmanipulation.

1

e

Eleven redogör översiktligt för lagar och andra bestämmelser inom området. Eleven diskuterar också översiktligt etiska frågeställningar i relation till fotografiska bilder.

c

Eleven redogör översiktligt för lagar och andra bestämmelser inom området. Eleven diskuterar också utförligt etiska frågeställningar i relation till fotografiska bilder.

a

Eleven redogör utförligt för lagar och andra bestämmelser inom området. Eleven diskuterar också utförligt och nyanserat etiska frågeställningar i relation till fotografiska bilder.


2

e

Eleven redogör översiktligt för lagar och andra bestämmelser om upphovsrätt inom området. Eleven diskuterar också översiktligt etiska frågeställningar i relation till fotografiska bilder.

c

Eleven redogör översiktligt för lagar och andra bestämmelser om upphovsrätt inom området. Eleven diskuterar också utförligt etiska frågeställningar i relation till fotografiska bilder samt redogör för egna etiska gränsdragningar i sitt fotografiska arbete.

a

Eleven redogör utförligt för lagar och andra bestämmelser om upphovsrätt. Eleven diskuterar också utförligt och nyanserat etiska frågeställningar i relation till fotografiska bilder samt redogör för egna etiska gränsdragningar i sitt fotografiska arbete.


3

e

Eleven redogör översiktligt för lagar och andra bestämmelser om upphovsrätt inom området. Eleven diskuterar också översiktligt etiska frågeställningar i relation till fotografiska bilder.

c

Eleven redogör översiktligt för lagar och andra bestämmelser om upphovsrätt inom området. Eleven diskuterar också utförligt etiska frågeställningar i relation till fotografiska bilder.

a

Eleven redogör utförligt för lagar och andra bestämmelser om upphovsrätt inom området. Eleven diskuterar också utförligt och nyanserat etiska frågeställningar i relation till fotografiska bilder.

mål

8. Kunskaper om miljö- och säkerhetsmässiga aspekter inom fotoområdet. (Betonas i Foto 2)


centralt innehåll

Foto 1

 • Grundläggande miljö- och säkerhetsmässiga aspekter inom fotoområdet.

Foto 2

 • Grundläggande ergonomiska samt miljö- och säkerhetsmässiga aspekter inom fotoområdet.

 


1

e

Dessutom redogör eleven översiktligt för miljömässiga och säkerhetsmässiga aspekter inom fotoområdet.

c

Dessutom redogör eleven utförligt för miljömässiga och säkerhetsmässiga aspekter inom fotoområdet.

a

Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för miljömässiga och säkerhetsmässiga aspekter inom fotoområdet.


2

e

Dessutom redogör eleven översiktligt för på vilket sätt hon eller han i sitt eget arbete tagit miljömässiga, säkerhetsmässiga och ergonomiska hänsyn.

c

Dessutom redogör eleven utförligt för på vilket sätt hon eller han i sitt eget arbete tagit miljömässiga, säkerhetsmässiga och ergonomiska hänsyn.

a

Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för på vilket sätt eleven i sitt eget arbete tagit miljömässiga, säkerhetsmässiga och ergonomiska hänsyn.

123

e

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

c

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

a

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.