vitbalans

Ljuset är helt annars vid soluppgången än mitt på dagen. Det har en mjuk varm ton. Allt eftersom solen stiger blir skuggorna hårdare, färgerna klarare och ljuset blåare. Precis som färgerna varierar under dagen, ger olika ljuskällor ljus med olika färger. Lysrörslampor ger ett kallt ljus, glödlampor och stearinljus ett varmt. Ljusets färg anges i grader Kelvin.

Våra ögon har en fantastisk förmåga att automatiskt anpassa sig så att vi uppfattar vitt som vitt oavsett vilken färgtemperatur ljuset har. Kameran däremot uppfattar färgerna utifrån vilket ljus de omges av. En vit tröja kan få nästan vilken färg som helst. När digitalkameran sedan sparar bilden gör den en beräkning av hur färgerna ska räknas om för att det ska se bra ut. Är kameran inställd på fel vitbalans blir beräkningen tokig och bilden i värsta fall oanvändbar.

Olika vitbalans

(Okej, jag erkänner att bilderna ovan är fejkade. De är alla fotade i raw med vitbalansen inställd på auto och sedan redigerade som det skulle ha blivit om olika vitbalansinställningarna hade använts. Men det är för att du ska förstå principen.)

Lägg märke till att bilden som fotats i glödlampsljus med dagsljusinställning nästan bara innehåller rödgula färger och bilden som fotats i dagsljus med glödlampsinställning bara blå toner. Även om man kan korrigera färger i efterhand i datorn, kan man inte återställa färger som inte alls finns kvar i bilden. Dessa bilder är nästan omöjliga att få att se naturliga i efterhand. Det är alltså viktigt att välja rätt vitbalans.

Ett undantag är om man fotar i raw-format. Då sparars bilden som kameran ser den, utan beräkningar för vitbalanskompensation etc. När det gäller rawbilder kan man välja vitbalans i efterhand, när bilden redigeras i datorn. Vid svåra ljus är det att rekommendera.

Man kan förstås välja "fel" vitbalans med flit för få konstnärliga effekter.

Ett problem är bilder med blandat ljus. Ditt motiv kanske nås av dagsljus på ena sidan och glödlampsljus på andra. Då får man välja vad i bilden som är viktigast och ställa in ljuset efter det. Eller göra bilden svartvit.

På många kameror kan man välja mellan ett antal förinställningar och automatik genom att trycka in en knapp som det står WB på och vrida på värderatten.

För ett mer exakt resultat kan man mäta vitbalansen mot ett vitt papper. Se i din bruksanvisning hur man gör det på din kamera.

färgtemperatur

Bilden nedan är en illustration som förhoppningsvis ska hjälpa dig att förstå, men det är inte "rätt" färger, bara en illustration. Inte heller värderna är exakta. Olika lampor har olika färgtemperatur. En himmel kan vara mer eller mindre molnig. Solnedgången går från aftonljus mot mörker. Men ljuset är varmare i solnedgången än mitt på dagen, det vet vi.

Färgtemperatur

 

rätt vitbalans med gråkort

Fotar du i raw finns det ett bekvämt trick som fungerar när du har möjlighet att ta en extra bild i samma ljus. Det finns speciella gråkort att köpa. De är neutralt grå och reflekterar 18 procent av ljuset som träffar kortet. (18 procent neutralt grått används som norm för normal exponering och vitbalans.)

Håll upp gråkortet precis framför huvudmotivet och ta en bild. När det blir dags att redigera bilderna tar du bilden med gråkortet och klickar på gråkortet i bilden med vitbalansverktyget. Eftersom gråkortet är neutralt grått kan redigeringsprogrammet hitta rätt inställningar för vitbalansen genom att mäta färgtonen i gråkortet. Den inställningen använder du sedan till de andra bilderna som togs under samma ljusförhållanden.