slutare (exponeringstid)

Slutaren är som en gardin som öppnas en stund för att släppa in ljus till sensorn. Ju längre den är öppen desto mer ljus når sensorn och bilden blir ljusare.

1/1000 betyder en tusendels sekund. 1/2 betyder en halv sekund. En del kameror hoppar över "1/" och skriver bara 1000 när en tusendels sekund avses. Vid längre tider står det ofta ". Det tecknet avser en sekund. 1" betyder en sekund. 1,3" betyder en och tre tiondelars sekund. 0,8" står för åtta tiondelars sekund.

Det är inte bara mängden ljus som påverkas av exponeringstiden. Ju längre slutartid du väljer, desto mer rörelse kan du få i bilden - på gott och ont. Om delar av motivet rör sig blir de delarna suddiga. Det ger ofta intressanta och önskade effekter, men risken finns att det blir för suddigt. Det är också svårt att hålla kameran stadigt med en lång slutartid. Man riskerar att få en oönskad skakningsoskärpa med lång slutartid. Vid riktigt långa tider är stativ ett måste. Läs mer om Rörelse i bilden.

Hur lång tid man klarar av att hålla kameran stilla varierar från person till person. Ju mer man zoomar in, desto kortare tid måste man välja. En generell tumregel är att inte använda längre slutartid än brännvidden på objektivet. Om du fotar med 50 mm brännvidd bör du inte ha längre tid än 1/50:s sekund. Fotar du med 200 mm bör du inte välja längre slutartid än 1/200:s sekund. Många behöver ännu kortare slutartider för att få bilden skarp.

slutarprioriterad halvautomatik

Om det viktiga är exponeringstiden, det vill säga hur länge det kommer in ljus i kameran, är slutarprioriterad halvautomatik ett lämpligt val.

Ställ programratten i Tv-läget och välj slutartid med värderatten. (På en del kameror är det olika rattar för bländare och slutare.)

Kamera med slutarprioriterad halvautomatik inställd

Kamera med vald exponeringstid markerad

Om du vill experimentera utan att fota på riktigt kan du prova Canons "Play" i läget "Shutter Priority (Tv)".