horisontella linjer

Horisontella (vågräta) linjer är de mest vilsamma linjerna. De ger ett stillsamt intryck. Ögonen stannar upp för varje vågrät linje och följer den en aning åt sidorna innan de vandrar vidare. Betraktaren tvingas ta del av innehållet i bilden.

En horisontell linje är just horisonten. Innan du knäpper din bild, stanna upp en sekund och kontrollera att den ligger rakt i bilden (såvida du inte har skäl att luta den förstås).

När man talar om en bilds komposition brukar man ta upp om horisonten är låg eller hög. En bild blir oftast mer intressant med en låg eller hög horisont än om den ligger mitt i bilden.

Stranden och horisionten bildar horisontella linjer

Stenpirar i vattnet bildar horisontella linjer


vertikala linjer

Vertikala linjer kan vara trädstammar, människor eller annat som ger lodräta effekter. De ger aktiva, mer levande och ibland till och med hotfulla intryck. En lodrät linje som går genom hela bilden, till exempel en trädstam, ger en kraftig rörelse. Om linjen börjar nertill, till exempel ett träd som växer ur marken, får man en rörelse som strävar uppåt. Något som hänger ner ger tvärtom en rörelse neråt.

Pelare bildar verikala linjer

Husväggarna bildar vertikala linjer


diagonala linjer

Diagonala linjer ger dynamik, fart och dramatik i bilden. De hjälper också till att skapa en känsla av djup. Diagonalen sätter ordningen i lodräta och horisontella linjer ur spel och lämnar därför inte betraktaren oberörd.

Väg som bildar en diagonal i bilden

 

Linjer kan finnas även i motiv vi spontant kanske inte förknippar med linjespel, porträtt till exempel. Att komponera porträtt i diagonala former kan ge riktigt spännande bilder.

Även i porträtt kan man hitta linjer som ger bilden spänning

Störst effekt får man när diagonalen går från hörn till hörn i bilden. Ett annat estetiskt tilltalande drag är att balansera upp en kraftig diagonal med en mindre som vänts åt andra hållet.

Diagonala linjer som möter varandra

Diagonala linjer som möter varandra

Vi västerlänningar läser bilder från vänster till höger, och därför känns det naturligare om motivet är vänt från vänster till höger. En bil som kommer från vänster åker in i bilden, en bil som kommer från höger åker ut ur bilden. Om rörelsen i diagonalen går mot höger upplever vi att det ger en starkare rumslig effekt än om den går åt vänster. Det har också att göra med hur vi är vana vid att läsa text.

Nedförsbacke

Samma bild spegelvänd bildar en uppförsbacke


kors & kryss

Kors och kryss ger dramatik, men också ordning, i bilden.

Ofta anses det fel att placera det viktigaste bildelementet i mitten, men i dessa kompositioner fungerar det.

Klippor och vatten bildar ett kryss

Klippor och vatten bildar ett kryss

Repet och kvinnan bildar ett kryss

Repet och kvinnan bildar ett kryss

Korsande linjer kan ge extra kraft åt bilderna. Vi känner igen kopplingen mellan det kristna korset och kraften. I många kulturer står kors för magi och mystik.

Det gamla staketet bildar ett kors

 

Linjer leder ögat och kan utnyttjas för att styra var betraktaren ska titta.

Linjer i  bilden leder ögat till det vi vill att betraktaren ska fokusera på

Linjer i  bilden leder ögat till det vi vill att betraktaren ska fokusera på