kameravinkel

Kameravinkeln är viktig för hur vi ska uppfatta en bild. Att flytta kameran aldrig så lite i höjd eller sidled kan göra stor skillnad för vilket budskap den sänder - makt, jämbördighet eller underlägsenhet. Det kan också göra skillnad för vilken bakgrund som ska komma med på bilden - en bakgrunden som lyfter fram motivet eller tar uppmärksamheten ifrån det.


normalperspektiv

Ett neutralt perspektiv så som vi är vana att se motiv. Kameran placeras ungefär i höjd med modellens ögon. När man fotar barn är det viktigt att krypa ner till deras höjd om man vill få normalperspektiv i bilderna (vilket ofta blir bäst då det ger en större n).

Kvinna i normalperspektiv

fågelperspektiv

Fågeln ser världen från ovan. Placerar vi kameran högt ser personen på bilden underlägsen ut. Betraktaren känner sig större än motivet. Människor i ledande ställning brukar undanbe sig att bli fotograferade i denna vinkel. Var på din vakt när du fotograferar barn så bilderna inte får fågelperspektiv av misstag.

Flicka i fågelperspektiv

grodperspektiv

Grodan ser världen underifrån, precis som vi gör i bilder tagna med låg kameraplacering. Motiven ser stora och överlägsna ut. Betraktaren kan känna sig liten inför det mäktiga motivet. Att fota lite underifrån är ett knep som ofta används för att förstärka makthavares (eller bovars) makt visuellt.

Man i grodperspektiv