granska bilden


Bilden visas en kort stund när du tagit den. Vill du titta på den sedan brukar det finnas en liten "playknapp" som du kan trycka på för att den ska visas på displayen. För att välja en tidigare eller senare bild navigerar du med piltangenterna eller med värderatten. Om du trycker på det förminskande förstringsglaset kan du se fler bilder åt gången och det går navigera med neråt-/uppåtpil i det läget.

Det är svårt att avgöra en bilds kvalitet på en liten skärm, så det är ofta ett gott råd att vänta med att sortera ut bra och dåliga bilder tills du har möjlighet att titta på dem på en större skärm.

En del verktyg har man dock redan i kameran. Ett av dem är möjligheten att delförstora bilden. Ofta finns det en knapp med ett förstoringsglas. Vill du sen en annan del av bilden efter att ha förstorat den navigerar du med piltangenterna.

Ett annat mycket värdefullt verktyg är histogrammet. Hur du får fram det varierar med kameramodeller (se bruksanvisningen!). På en del Canonkameror får du fram det när du visar bilden och trycker på Disp-knappen. På andra trycker du Info-knappen. Histogrammet ger ett diagram över ljusstyrkan för olika delar av bilden. Längst till vänster i bild ser du de mörkaste färgerna i bilden och längst till höger de ljusaste. För varje nivå visas en stapel över antalet pixlar som har den ljus-/mörkhetsgraden. Blir det "berg" långt till vänster innebär det att bilden är mörk och ligger de till höger är bilden ljus. Så vill man ofta ha det. Det man ska hålla uppsikt över är om "berget" ligger så att det blir en rak kant mot någon av sidorna. Blir det en sådan rak kant på vänstra sidan har de skuggade delarna i bilden förlorat sin detaljrikedom. Är kanten till höger har högdagrarna förlorat detaljrikedomen. Man säger att de blivit utfrätta - det finns inget kvar att se i dem.

Histogram