rektanglar & kvadrater

Fyrkanter är stabila och ger lugn och harmoni åt bilden.

Stege och vattenfall bildar fyrkanter

Husvägg med olika fyrkante


cirkelkompositioner

Cirkeln betraktas som enkel och fulländad. Det kan upplevas som om den växer eller krymper. I högra bilden saknas en del av den ena cirkeln. Som betraktare aktiveras man och fyller i det saknade partiet, vilket samtidigt gör att bilden kan kännas lite krävande.

Två cirklar i form av hjul

Bolltistlar ger runda former åt bilden


triangelformade kompositioner

Den mest stabila kompositionen är en triangel med basen neråt. Upplevs monumental och stadig. Tänk dig en mäktig man som står med benen isär.

Bergsformation som bildar en triangel med basen nedåt

Om spetsen är neråt inger bilden oro. Man väntar att den ska falla åt sidan. Det kan vara ett sätt att skapa rörelse och aktivitet i bilden.

Flygplanen flyger i en formation med spetsen nedåt

De geometriska formerna kan byggas upp av flera element i bilden. Just triangelformen används ofta i gruppbilder med människor.

Människorna i bilden bildar tillsammans en triangel

Samma bild utan streck


upprepningar & mönster

Upprepningar av samma form ger bilden en bärande idé som gör den estetiskt tilltalande.

Italienskt hus återkommande former som gör bilden intressant

Fisknät med många bojar i samma form

Även om en bild som består av samma mönster som upprepas får minimalt med djup ger upprepningarna i sig en spänning som gör bilden levande. Vill man skapa ett blickfång kan man leta efter något som avviker, till exempel ett löv med avvikande färg i ett lövverk.

Lövverk med ett blad i ljusare ton