djup

En bild är tvådimensionell. Verkligheten har tre dimensioner. Bilden saknar djup. Trots det går det skapa en illusion av djup i bilden, och i många fall är känslan av djup avgörande för om bilden ska fungera för sitt syfte eller inte. En bild utan djup upplevs ofta platt och ointressant. (Men det finns förstås undantag.) Vi kan skapa djup med linjer, överlappning, skuggor eller skillnader i storlek och skärpa. Det gäller att lura ögat. Det är fantastiskt vad man kan göra med en tvådimensionell bild!

Vidvinkelobjektiv ger en större känsla av djup i bilden än teleobjektiv. Jämför avståndet mellan det vita huset till vänster och kyrkan i de båda bilderna.

Stadsvy fotograferad med brännvidden 18 mm

Stadsvy fotograferad med brännvidden 70 mm


centralperspektiv

Ju längre från kameralinsen ett objekt ligger, desto mindre blir det på bilden. I många bilder ser man linjer som bildas av vägar, hus med mera. Dessa linjer, eller deras tänkta förlängningar, möts i en punkt. Det här kallar man för centralperspektiv. Det ger ett tydligt djup i bilden. Vi sugs in mot punkten där linjerna möts. (Diagonaler i bilder ger en djupeffekt även i de fall där inte linjerna möts i en punkt.)

Centralperspektiv innebär att (tänkta) linjer möts i en punkt

Bild med centralperspektiv

luftperspektiv

Luften innehåller partiklar som ger en disig, blåaktig ton. Vissa dagar ser det ut som om skog långt borta är mer blå än grön. Om delar av en bild har en blåare och disigare ton än normalt tolkar vi det som att den delen ligger långt ifrån oss.

Luftperspektivet gör att det som ligger långt borta får en blåaktig disig ton

förgrund, mellanplan & bakgrund

En illusion av djup får man också genom att noggrant välja sin placering så att man får med förgrund, mellanplan och bakgrund. Särskilt landskapsfotografering görs ofta med detta i åtanke, men det fungerar även i småskaliga motiv. Skärpan läggs på det avsnitt som du vill styra det största intresset till.

När du komponerar en bild med objekt i olika djupled är det extra viktigt att du provar flytta dit runt lite i sid- och höjdled. Vad du får med i för- och bakgrund kan göra hela skillnaden för hur välkomponerad bilden blir.

Två män med fjäll i bakgrunden och rödklöver i förgrunden


inramning

En inramning av huvudmotivet kan också bidra till ett djup i bilden. Ramen kan vara en port eller ett fönster, men det man lika gärna vara något mindre uppenbart. Kanske du hittar en glipa i växtligheten eller några saker som tillsammans bildar en ram. Det lönar sig ofta att flytta sig runt lite i sid- och höjdled. Det är då man hittar de perfekta ramarna.

Bilder med inramning

Bilder med inramning

En murad portal ramar in ett ungt par

Ibland finns ramarna där du minst anar det. Bilden nedan är tagen genom ett fönster. Himlen speglar sig i glaset utom där mitt huvud skuggar och låter interiören smita genom glaset.

Himlen spelar sig i fönsterrutan, men fotografens huvud skuggar ett område där man ser in i affären. Spegelbilden av himlen bildar en inramning.


vinjettering

Vinjetteringar är också en sorts ram. De får man genom att göra bildens kanter ljusare eller mörkare. De ljusa eller mörka kanterna påverkar upplevelsen av djup i bilden.

En ljus vinjettering ramar in bilden av den lilla flickan

En mörk vinjettering ramar in bilden av en liten flicka och hennes mor

Arbetar du i CameraRaw är det mycket lätt att göra vinjetteringar. Klicka på symbolen för 'Objektivkorrigeringar'. Under 'Linsvinjetter' drar du reglaget för 'Mängd' till vänster om du vill ha en mörk vinjettering och till höger för en ljus. Med reglaget för 'Mittpunkt' justerar du hur stor del av bilden som ska vinjetteras.

Beskrivning av hur man enkelt gör vinjetteringar i Camera Raw

Ett sätt att göra en vinjettering i Photoshop (det finns flera) är att duplicera lagret och göra det övre lagret ljusare eller mörkare med verktyget kurvor (CTRL + M för PC och CMD + M för mac). Välj sedan det ovala markeringsverktyget och ställ in hur mycket ludd du vill ha (prova ett högt värde, kanske 200 px beroende på bildstorlek). Dra upp en markering och radera sedan det markerade. Högerklicka i lagerpanelen och lägg samman lagren om du blev nöjd med effekten.


överlappning

Om en detalj delvis skymmer en annan detalj i bilden upplever vi ett djup. Vi förstår med vårt förnuft att den delvis täckta detaljen är längre från kameran.

Genom att låta stenarna överlappa varandra skapas ett djup i bilden

storleksskillnader

Vår erfarenhet säger oss att ett element som är stort ligger närmare än ett litet. Ju längre bort, desto mindre. Olika storlek ger en känsla av djup i bilden.

Genom storleksskillnaderna mellan stenarna förstår vi att de står på olika avstånd och det ger djup åt bilden

oskärpa

Ögat förmår inte se skarpt både nära och långt bort samtidigt. Om delar av en bild är oskarp upplever betraktaren att det finns en avståndsskillnad och tolkar det som djup i bilden.

Den oskarpa bakgrunden ger en känsla av djup gentemot den skarpa blomman


skuggor

Skuggor ger djup i bilden. Det blir väldigt tydligt om du jämför en vanlig blixtbild med en där ljuset kommer snett från sidan. Om ditt motiv har en spännande textur kan skuggorna vara helt avgörande för om bilden ska bli intressant. Skillnader i textur kan handla om såväl en skrovlig vägg eller en blank metallyta som en mjuka barnkind eller det fårade ansiktet hos en gammal kvinna.

Bilder som fotograferas på morgonen eller kvällen får ofta mer djup än de som tas mitt på dagen på grund av att det blir mer spännande skuggeffekter när solen står lågt.

mer och mindre skuggor i ansiktet

Bildern till vänster är en blixtbild. Kamerans inbyggda blixt lyser nästan rakt på ansiktet, och ansiktet blir ganska platt och lite tråkigt. (Nä, Krille är inte tråkig alls, bara bilden.) Mittenbilden är belyst snett framifrån vilket gör att de vackra rynkorna kommer fram. De mjuka skuggorna från ett fönster ger den lilla flickan tydliga former.