bildytan

Ibland avser man förhållandet mellan bredd och höjd när man talar om utsnitt. Formatet i sig har betydelse för hur vi uppfattar bilden. Man säger att det har en energi. Ju större skillnad det är mellan höjd och bredd, desto starkare energi. Mest energi är dock inte per automatik bäst, utan du ska anpassa formatet efter vad du vill uppnå med bilden.

När man anger storleken på en bild anger man bredden före höjden (exempel 1200 x 800 px, 21 x 14 cm).


liggande rektangel

Liggande rektangulära format tilltalar ofta betraktaren. Formen upplevs inbjudande med sin horisontella rörelse och känsla av vila, tyngd och stabilitet. Ögonrörelser i sidled upplevs naturliga. Formatet kallas ofta 'landscape'.

Bildyta i form av liggande rektangel

stående rektangel

Det stående rekangulära formatet är i sig mer aktivt. Det ger en vertikal rörelse och en monumental känsla, men kan också upplevas trångt och ogeneröst. Ögonen, som är vana att läsa av bilder i sidled, zick-zackar sig nerför bilden. Formatet kallas 'portrait'.

Bildyta i form av stående rektangel

kvadrat

Kvadratiska bilder är inte lika vanliga. Formatet uppfattas ibland statiskt och inte så spännande, men samtidigt kan kvadraten stå för statisk fulländning och oföränderlighet. Formatet anses ofta ge värdighet och lugn.

Kvadratisk bildyta


det gyllene snittet

Det skönaste formatet anses vara 'det gyllene snittet'. Det är ett matematiskt förhållande som används flitigt i konsten och beskrevs redan av de gamla grekerna. Den korta sidan (a) förhåller sig till den långa (b) enligt samma proportioner som den långa sidan (b) förhåller sig till summan av de båda sidorna (a+b), det vill säga a:b = b:(a+b).

Ett enklare sätt att förklara det är med talserien 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 och så vidare. Summan av de två föregående talen bildar nästa tal. Ju längre man följer talserien desto exaktare blir proportionerna utifrån det gyllene snittet. Väljer du två tal som följer efter varandra i serien anses du ha ett bra förhållande mellan höjd och bredd, exempelvis 8 x 13 eller ännu mer hellre 89 x 144. Bilden nedan har det sistnämnda förhållandet.

Gyllene snittet

Även om det gyllene snittet traditionellt anses vara det ideala förhållandet mellan bredd och höjd gäller det defintivt inte alla bilder. Du får helt enkelt prova dig fram och betrakta din egen bild kritiskt för att komma fram till vad som blir bäst i det specifika fallet.