bildanalys

Vi analyserar en bild för att ta fram vilka budskap bilden sänder, både de olika delarna i bilden och bilden som helhet. Vi vill veta vad bilden kommunicerar. Är det vår egen bild eller en bild vi ska använda i något sammanhang vill vi säkerställa att vi når ut på önskat sätt.

Man kan ha olika syfte med sin analys. Syftet styr vad man studerar i sin analys. Nedan hittar du ett exempel på en analysmall.

svåra ord?

På sidan om semiotik & andra begrepp hittar du förklaringar till många av orden du hittar här.


analysmall: denotation & konnotation

Skriv i löpande text (ej fråga-svar). Den som läser din analys ska förstå den utan att ha sett uppgiften eller analysmallen.

 

inledning

 • Berätta om bilden. Vad föreställer den (kort, du kommer att beskriva den mer ingående senare)? Vem är fotograf? Hur/varför kom bilden till? Var/hur har bilden använts/visats? Vilken är målgruppen?

denotation (bildbeskrivning)

 • Vad ser du? Människor, föremål, situation, miljö
 • Hur ser du? Placering, bildutsnitt, bildvinkel, ljussättning, färg, skärpa, riktningar
 • Finns det ikoner?

konnotation (tolkning)

 • Vad kan bilden betyda? Hur kan den tolkas?
 • Finns det index, symboler, metonymier och metaforer? Hur kan de tolkas?

analysmall: näranalys, intentionsanalys & receptionsanalys

Skriv i löpande text (ej fråga-svar). Den som läser din analys ska förstå den utan att ha sett uppgiften eller analysmallen.

näranalys av fotografens bild

 • Hur ser bilden ut? Storlek, ljus/mörk, färger
 • Vad har bilden för stil?
 • Med vilken teknik är bilden framställd?
 • Vilken typ av bild är det? Fakta (bilder som strävar efter att beskriva föremålet eller situationen så tydligt och ärligt som möjligt, till exempel dokumentärbilder, röntgenbilder och produktbilder), prosa (bilder där fotografen försöker berätta en historia om någon eller något, till exempel bildreportagebilder och semesterbilder), poesi (bilder som väcker känslor, till exempel konstbilder, ofta arrangerade och bearbetade)
 • Vilken genre tillhör bilden? dokumentärfoto, matfoto, porträttfoto, sportfoto, reklamfoto, landskapsfoto, makrofoto, stilleben etc.
 • Hur har bilden komponerats? Format, balans, blick-/rörelseriktning, perspektiv, former, linjer, inramning, kontrast etc
 • Vad innehåller bilden? Denotativt, konnotativt (se analysmallen ovan)

intentionsanalys av beställarens bild

 • Vem är beställare?
 • Vad är beställarens mål och budskap?
 • Vilken är bildens kontext? (I vilket sammanhang finns bilden?)
 • Hur är bildens utförande i relation till intentionen? (Hur fungerar bilden utifrån vad du tror beställaren ville med bilden?)

receptionsanalys av betraktarens bild

 • Vilka synintryck får betraktaren?
 • Vad upplever betraktaren?
 • Hur tolkar betraktaren bilden?
 • Hur reagerar betraktaren på bilden?
 • Hur påverkar bilden betraktarens handlande?