uppgift: varm eller kall?


bakgrund & syfte

Att kunna skilja på varma, kalla och neutrala färger är mycket viktigt för alla som arbetar med något estetiskt och konstnärligt. Det kan vara stylister, frisörer, inredare, konstnärer och många andra yrken. För att träna upp vårt färgseende ska vi jobba med det i dag.

kursmål

  1. Kunskaper om färg, form och funktion.

centralt innehåll

  • Kunskaper om färg, form och funktion

läroboken

uppgift

Du ska göra en pedagogisk översikt som visar exempel på varma, kalla och neutrala hudtoner, ögonfärger och hårfärger.

Du kan antingen klippa och klistra ur tidningar eller jobba på datorn med bilder du hittar på internet.

Dela in bilderna i varma, kalla och neutrala. Observera att du ska göra detta utifrån hur man resonerar när det gäller färganalys. Du sätter alltså inte alla gula och röda kulörer som varma och blå och gröna som kalla, utan tittar efter undertoner. Läs mer på sidan Varm eller kall. Det finns förstås alltid mellanting, så välj bilder där du tycker dig kunna avgöra vilken av de tre grupperna som stämmer.

Presentera ditt resultat på lämpligt sätt, så pedagogiskt som möjligt. Ett sätt är att göra ett diagram, men du får gärna använda din kreativitet och hitta andra lösningar.

 

  kall neutral varm
hud      
hår      
ögon      

 

Namnge filen exakt efter denna mall (men naturligtvis med ditt namn utbytt) för att uppgiften ska sorteras rätt i min dator: Förnamn Efternamn_varm eller kall.pdf. Maila till läraren då det är risk att filen blir för stor för Schoolsoft.


bedömningsmatris

Du kommer inte att få enskilt betyg på denna uppgift, utan den ingår i helhetsbedömningen för kursen. Läs ändå igenom bedömningsmatrisen för att få en uppfattning om kraven för olika nivåer.


e

Eleven visar genom sin sammanställning översiktligt och med viss säkerhet hur färger delas in i varma, kalla och neutrala inom färganalysen.

c

Eleven visar genom sin sammanställning utförligt och med viss säkerhet hur färger delas in i varma, kalla och neutrala inom färganalysen.

a

Eleven visar genom sin sammanställning utförligt och nyanserat och med säkerhet hur färger delas in i varma, kalla och neutrala inom färganalysen.


e

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

c

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

a

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.