uppgift: stylisten


bakgrund & syfte

Som stylister kan du till exempel arbeta i salong, som personal shopper, butikssäljare eller inom modejournalistik. Många stylister startar eget. Ni har läst om företagande tidigare i er utbildning, men i dag tar vi en titt lite mer specifikt utifrån stylistens perspektiv.

kursmål

  1. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser, säkerhet och arbetsmiljö samt miljöpåverkan inom formgivningsområdet.

centralt innehåll

  • Lagar och andra bestämmelser som gäller för formgivningsområdet.
  • Säkerhet och arbetsmiljö för maskiner och verktyg samt materials miljöpåverkan.

uppgift

Tänk dig att du ska starta eget. Du har hyrt en lokal som du ska inreda så den passar för din verksamhet. Planen är att erbjuda färg- och stilanalys och makeup (både tjänsten och varor till försäljning). På sikt hoppas du kunna anställa din kompis Göran som också utbildat sig till stylist.

Läs mer nedan!

inlämning

Lämna in deluppgift A och B. namnge dem Ditt Namn_stylisten.docxC görs muntligt i grupp

redovisning

Ni kommer att få jämföra era checklistor och skisser och diskutera dem.


a) checklista

Skriv en checklista över vad du behöver tänka på och ordna med. Du väljer själv om det är en enskild firma eller ett aktiebolag (se: Välj företagsform).

Till din hjälp har du några länkar som inte gäller stylistföretag direkt, men som förhoppningsvis ger dig lite hintar om vad som kan vara bra att tänka på:

b) skiss

Lokalen du har hyrt har tidigare varit en del av en större lokal och saknar i dagsläget allt. Du har stora möjligheter att påverka lokalens utformning då det i dagsläget varken finns några mellanväggar eller vatten- och avloppsledningar dragna. Det enda som är bestämt är ytterväggarnas mått. Lokalen är 12 meter djup och 6 meter bred. Ena kortsidan ligger mot gatan, så där bör entrén vara. Motsvarande kortsida ligger mot en korridor så det finns möjlighet att att göra en nödutgång var som helst efter den.

Rita in:

  • De mellanväggar/rum du behöver (handikappvänligt!)
  • Entré och nödutgång
  • Hur du ska möblera
  • Belysning

c) att diskutera

  • Hur ska man tänka kring prissättning?
  • Bättre anställa eller vara delägare?
  • Läget? Centralt och dyrt eller utanför centrum och billigare?

bedömningsmatris

Du kommer inte att få enskilt betyg på denna uppgift, utan den ingår i helhetsbedömningen för kursen. Läs ändå igenom bedömningsmatrisen för att få en uppfattning om kraven för olika nivåer.


e

Eleven redogör översiktligt för lagar och andra bestämmelser som gäller för området. Dessutom använder eleven redskap och verktyg på ett arbetsmiljömässigt säkert sätt samt hanterar material med tanke på dess miljöpåverkan. Eleven tänker på sin arbetsställning.

c

Eleven redogör översiktligt för lagar och andra bestämmelser som gäller för området. Dessutom använder eleven redskap och verktyg på ett arbetsmiljömässigt säkert sätt samt hanterar material med tanke på dess miljöpåverkan. Eleven tänker på sin arbetsställning.

a

Eleven redogör utförligt för lagar och andra bestämmelser som gäller för området. Dessutom använder eleven redskap och verktyg på ett arbetsmiljömässigt säkert sätt samt hanterar material med tanke på dess miljöpåverkan. Eleven tänker på sin arbetsställning.


e

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

c

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

a

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.