Bia Rask Färg & stil

ÖVNING | STILANALYS

STYLISTEN

Som stylister kan du till exempel arbeta i salong, som personal shopper, butikssäljare eller inom modejournalistik. Många stylister startar eget. Ni har läst om företagande tidigare i er utbildning, men i dag tar vi en titt lite mer specifikt utifrån stylistens perspektiv.

 


Uppgift

Tänk dig att du ska starta eget. Du har hyrt en lokal som du ska inreda så den passar för din verksamhet. Planen är att erbjuda färg- och stilanalys och makeup (både tjänsten och varor till försäljning). På sikt hoppas du kunna anställa din kompis Göran som också utbildat sig till stylist.

Läs mer nedan!

 

A. Checklista

Skriv en checklista över vad du behöver tänka på och ordna med. Du väljer själv om det är en enskild firma eller ett aktiebolag (se: Välj företagsform).

Till din hjälp har du några länkar som inte gäller stylistföretag direkt, men som förhoppningsvis ger dig lite hintar om vad som kan vara bra att tänka på:

 

B. Skiss

Lokalen du har hyrt har tidigare varit en del av en större lokal och saknar i dagsläget allt. Du har stora möjligheter att påverka lokalens utformning då det i dagsläget varken finns några mellanväggar eller vatten- och avloppsledningar dragna. Det enda som är bestämt är ytterväggarnas mått. Lokalen är 12 meter djup och 6 meter bred. Ena kortsidan ligger mot gatan, så där bör entrén vara. Motsvarande kortsida ligger mot en korridor så det finns möjlighet att att göra en nödutgång var som helst efter den.

Rita in:

 

C. Att diskutera

 

Inlämning & redovisning

Inlämning på Classroom.

Ni kommer att få jämföra era checklistor och skisser och diskutera dem.

 

 

Ur kursplanen

Kursplanen för Formgivning finns på Skolverkets webb.

 

Att utveckla

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

  • 8. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser, säkerhet och arbetsmiljö samt miljöpåverkan inom formgivningsområdet.

 


Följande punkter ska ingå i kursen Formgivning 1:
1-8, med särskild betoning på 1-7 och 7

 

Centralt innehåll

Undervisningen ska behandla följande centrala innehåll:

Formgivning 1

  • Lagar och andra bestämmelser som gäller för formgivningsområdet.
  • Säkerhet och arbetsmiljö för maskiner och verktyg samt materials miljöpåverkan.

 


Bedömning

Du kommer inte att få enskilt betyg på denna uppgift, utan den ingår i helhetsbedömningen för kursen. Du hittar kompletta bedömningskriterier på Skolverkets webb. Då uppgiften kan förekomma i olika kurser, går det inte göra en exakt bedömningsmatris. Läs ändå igenom matrisen nedan för att, tillsammans med uppgiftsbeskrivningen, få en ungefärlig uppfattning om vad som krävs för olika nivåer.

E C A

Eleven redogör översiktligt för lagar och andra bestämmelser som gäller för området. Dessutom använder eleven redskap och verktyg på ett arbetsmiljömässigt säkert sätt samt hanterar material med tanke på dess miljöpåverkan. Eleven tänker på sin arbetsställning.

Eleven redogör översiktligt för lagar och andra bestämmelser som gäller för området. Dessutom använder eleven redskap och verktyg på ett arbetsmiljömässigt säkert sätt samt hanterar material med tanke på dess miljöpåverkan. Eleven tänker på sin arbetsställning.

Eleven redogör utförligt för lagar och andra bestämmelser som gäller för området. Dessutom använder eleven redskap och verktyg på ett arbetsmiljömässigt säkert sätt samt hanterar material med tanke på dess miljöpåverkan. Eleven tänker på sin arbetsställning.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.