uppgift: stil


bakgrund & syfte

Genom att arbete med olika stilar upptäcker ni vad som känneteckar dem.

kursmål

1. Förmåga att arbeta konstnärligt och hantverksmässigt i specifika material.

2. Kunskaper om materials specifika produktionsformer, bearbetningsmetoder, användningsområden och verktyg samt färdigheter i att använda verktyg, bearbetningsmetoder och produktionsformer.

3. Kunskaper om färg, form och funktion.

4. Förmåga att kommunicera med formgivningens språk och uttrycksmöjligheter samt att presentera idéer och produkter.

6. Förmåga att använda relevanta begrepp.

7. Förmåga att analysera och tolka traditionell och samtida formgivning.

centralt innehåll

  • Introduktion i formgivningsprocessen och formgivningens grundläggande uttrycksmöjligheter, till exempel färg, form och material.
  • Det valda materialets egenskaper.
  • Grundläggande värdering av formgivning i relation till intentioner.
  • Relevanta begrepp.
  • Traditionell och samtida formgivning.

läroboken

uppgift

I läroboken, under stil, finns en beskrivning av olika stilar. Din uppgift blir att hitta bilder som beskriver de olika stilarna. Du väljer själv hur du presenterar bilderna, men det ska vara pedagogiskt så man förstår de olika stilarna genom att se på dina bilder.

Tänk först igenom vad som behövs för att förklara stilarna. Plagg känns rätt uppenbart, men vilka andra bilder behövs för att förklara dem?

Om du hinner får du gärna komplettera med beskrivningar i ord.

imlämning & redovisning

Om du gjort den digitalt mailar du den som pdf till läraren. Om du gjort den genom att klippa och klistra lämnar du in den färdiga affischen i pappersform.

Ni kommer att få visa era affischar och berätta om dem och den stil de beskriver.


bedömningsmatris

Du kommer inte att få enskilt betyg på denna uppgift, utan den ingår i helhetsbedömningen för kursen. Läs ändå igenom bedömningsmatrisen för att få en uppfattning om kraven för olika nivåer.


e

Eleven beskriver översiktligt de olika stilarna med bilder.

c

Eleven beskriver utförligt de olika stilarna med bilder. Affischen är pedagogisk och estetiskt tilltalande.

a

Eleven beskriver utförligt och nyanserat de olika stilarna med bilder. Affischen är mycket pedagogisk och estetiskt "proffsig".


e

Eleven använder med viss säkerhet relevanta begrepp vid redovisning och i eventuella texter.

c

Eleven använder med viss säkerhet relevanta begrepp vid redovisning och i eventuella texter.

a

Eleven använder med säkerhet relevanta begrepp vid redovisning och i eventuella texter.


e

Eleven diskuterar översiktligt uttrycken i stilen samt hur den egna affischen förhåller sig till dem.

c

Eleven diskuterar utförligt uttrycken i stilen samt hur den egna affischen förhåller sig till dem.

a

Eleven diskuterar utförligt och nyanserat uttrycken i stilen samt hur den egna affischen förhåller sig till dem.


e

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

c

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

a

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.