uppgift: sista uppgiften


bakgrund & syfte

Det här blir din sista uppgift i kursen, på kursens sista dag. Du hittar den inte här, utan kommer att få den på papper då det blir lite av ett prov för att se vad du verkligen har förstått av det vi har arbetat med. Och jag får stöd i min betygssättning: jag ser vad du kan vid kursens slut. Så lägg extra krut på denna uppgift, för din egen skull. :)

kursmål

1. Förmåga att arbeta konstnärligt och hantverksmässigt i specifika material.

2. Kunskaper om materials specifika produktionsformer, bearbetningsmetoder, användningsområden och verktyg samt färdigheter i att använda verktyg, bearbetningsmetoder och produktionsformer.

3. Kunskaper om färg, form och funktion.

4. Förmåga att kommunicera med formgivningens språk och uttrycksmöjligheter samt att presentera idéer och produkter.

5. Förmåga att värdera formgivning i relation till intentioner och yrkesmässiga krav.

6. Förmåga att använda relevanta begrepp.

7. Förmåga att analysera och tolka traditionell och samtida formgivning.

centralt innehåll

  • Grundläggande hantverksmässigt arbete i ett eller flera valda material. Exempel på material kan vara trä, tyg eller glas.
  • Enkla bearbetningsmetoder, användningsområden och verktyg.
  • Grundläggande färg- och formlära.
  • Introduktion i formgivningsprocessen och formgivningens grundläggande uttrycksmöjligheter, till exempel färg, form och material.
  • Det valda materialets egenskaper.
  • Grundläggande värdering av formgivning i relation till intentioner.
  • Relevanta begrepp.
  • Traditionell och samtida formgivning.

läroboken

Hela läroboken

uppgift

(Det är klokt att repetera det vi läst under kursen inför detta lektionstillfälle, särskilt vad gäller linjer och former, färger och årstider.)

del 1

Du får ett antal frågor att besvara. Under denna del får du bara använda papper, penna och din egen förmåga att tänka och dra slutsatser.

del 2

Till den andra delen får du använda dator och internet. Den delen är ordentligt tidskrävande, i alla fall om du gör uppgiften grundligt.

inlämning

Del ett görs på papper som lämnas in.

Del två mailas till läraren. Namnge dokumentet Ditt Namn_slutuppgift.docx.


bedömningsmatris

Du kommer inte att få enskilt betyg på denna uppgift, utan den ingår i helhetsbedömningen för kursen. Läs ändå igenom bedömningsmatrisen för att få en uppfattning om kraven för olika nivåer.


e

Eleven visar viss säkerhet i ämnet och förklarar översiktligt.

c

Eleven visar viss säkerhet och kreativitet i ämnet och förklarar utförligt.

a

Eleven visar säkerhet och förklarar utförligt och nyanserat. Eleven använder sig både av etablerade tillvägagångssätt och kreativitet.


e

Eleven använder med viss säkerhet relevanta begrepp.

c

Eleven visar kreativitet och förklarar utförligt

a

Eleven använder med säkerhet relevanta begrepp.


e

Eleven diskuterar översiktligt uttrycken i traditionell och samtida formgivning samt hur råden till den fiktive kunden förhåller sig till dem.

c

Eleven diskuterar utförligt uttrycken i traditionell och samtida formgivning samt hur råden till den fiktive kunden förhåller sig till dem.

a

Eleven diskuterar utförligt och nyanserat uttrycken i traditionell och samtida formgivning samt hur råden till den fiktive kunden förhåller sig till dem.