uppgift: färganalys med personlig färgkarta


bakgrund & syfte

För att kunden ska få en så träffsäker färgkarta som möjligt gör en del färgkonsulter personliga färgkartor. Då är alla färger i kartan bra för just den kunden. Nackdelen är att det blir dyrare för kunden med en personlig färgkarta då det tar längre tid att göra en sådan än att bara lämna över en färdig standardkarta. Då resultatet är mer träffsäkert anser många att det är värt det.

kursmål

1. Förmåga att arbeta konstnärligt och hantverksmässigt i specifika material.

3. Kunskaper om färg, form och funktion.

4. Förmåga att kommunicera med formgivningens språk och uttrycksmöjligheter samt att presentera idéer och produkter.

centralt innehåll

  • Grundläggande hantverksmässigt arbete i ett eller flera valda material. Exempel på material kan vara trä, tyg eller glas.
  • Grundläggande färg- och formlära.
  • Introduktion i formgivningsprocessen och formgivningens grundläggande uttrycksmöjligheter, till exempel färg, form och material.

om uppgiften

Denna uppgift presenteras i tre versioner här nedan, a, b och c, och varje deluppgift bör göras flera gånger för att du ska bli duktig på att göra analyser. Helst bör du göra den många fler gånger än vi hinner på lektionerna.

inlämning

När du är gjort en färgkarta sparar du filen som pdf. Namnge filen Ditt Namn_färgkarta till Kundens Namn.pdf.

Maila filen med den färdiga färgkartan både till läraren och till den du gjort färganalys på.


uppgift a

Två och två gör ni analys tillsammans på er själva (så ni kan diskutera resultatet).

Gör sedan, var och en, personliga färgkartor till er själva. Färgkartorna ska vara indelade i bas-, accent- och övriga färger. Oftast gör man färgkartorna i tyg, men ni får göra dem i datorn. (Tänk på att de kommer att se olika ut på olika skärmar, så lite inte allför blint på färgkartorna sedan.)

Ett tips är att använda Adobe Color CC för att få fram olika nyanser. Dra i de små cirklarna för att välja kulör och ljushet (mot mitten blir det ljusare). På den nedersta linjen väljer du sedan hur ljus eller mörk nyansen ska vara. Under "Färgregel" hittar du olika inställningar för hur övriga färger ska se ut, till exempel för att hitta komplementfärger. Dessa färger kan du sedan kopiera (färgen eller koden) och använda i det program du valt att göra färgkartan i.


uppgift b

Ni jobbar två och två och gör färganalys på varandra.

När du gör färganalys: Låtsas att din kurskamrat är en "riktig" kund. Förklara vad du gör så att "kunden" känner sig trygg och får veta vad hen ska titta efter och vad du ser.

När du är "kund": Lägg på minnet hur du upplever konsultationen. Hjälp den andra att utveckla ett professionellt beteende genom att berätta vad du upplevde som bra och vad du upplever går förbättra samt hur det kan göras.

Sedan gör ni personliga färgkartor till varandra. De ska vara indelade i bas-, accent- och övriga färger. Lägg vikt både vid färgvalet och designen så färgkartan ser proffsig ut.


uppgift c

Du gör en färganalys samt en personlig färgkarta indelad i bas-, accent- och övriga färger till en riktig kund. Kom ihåg att hela tiden berätta för kunden vad du gör.

Tänk på att be om kundens mailadress så du kan skicka kartan!


bedömningsmatris

Du kommer inte att få enskilt betyg på denna uppgift, utan den ingår i helhetsbedömningen för kursen. Läs ändå igenom bedömningsmatrisen för att få en uppfattning om kraven för olika nivåer.


e

Eleven genomför färganalyser med visst handlag och provar olika angreppsätt. Under arbetets gång löser eleven i samråd med handledare enkla problem som uppstår.

Eleven gör en fungerande färgkarta.

c

Eleven genomför färganalyser med gott handlag och experimenterar på för yrket lämpliga sätt och prövar olika angreppssätt. Under arbetets gång löser eleven efter samråd med handledare problem som uppstår.

Eleven gör en färgkarta som av tillfredsställande estetisk kvalitet och god kvalitet när det gäller färgval.

a

Eleven genomför färganalyser med mycket gott handlag och experimenterar på för yrket lämpliga sätt och prövar olika angreppssätt. I arbetet använder sig elevern av såväl etablerade tillvägagångssätt som nya, kreativa lösningar för att hjälpa kunderna. Under arbetets gång löser eleven efter samråd med handledare komplexa problem som uppstår.

Eleven gör en färgkarta som är av god kvaltet både när det gäller estetik och färgval ("proffsig").


e

Eleven använder med viss säkerhet färg för att framhäva kunden på ett fördelalaktigt sätt och dämpa mindre önskade drag. Dessutom diskuterar eleven översiktligt hur valet av färg påverkar. Eleven redogör översiktligt för hur hon eller han använder färgerna.

c

Eleven använder med viss säkerhet färg för att framhäva kunden på ett fördelalaktigt sätt och dämpa mindre önskade drag. Dessutom diskuterar eleven utförligt hur valet av färg påverkar. Eleven redogör utförligt för hur hon eller han använder färgerna.

a

Eleven använder och kombinerar med säkerhet färg för att framhäva kunden på ett fördelalaktigt sätt och dämpa mindre önskade drag. Dessutom diskuterar eleven utförligt och nyanserat hur valet av färg påverkar. Eleven redogör utförligt och nyanserat för hur hon eller han använder färgerna.


e

Eleven förklarar resultaten översiktligt för kunden och förklarar hur hen ska använda råden (färgkarta etc) i praktiken.

c

Eleven förklarar resultaten utförligt för kunden och förklarar hur hen ska använda råden (färgkarta etc) i praktiken.

a

Eleven förklarar resultaten utförligt och nyanserat för kunden och förklarar hur hen ska använda råden (färgkarta etc) i praktiken.


e

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

c

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

a

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.