uppgift: scarfar & slipsar


bakgrund & syfte

Som stylist måste du kunna knyta scarfar och göra en slipsknut. Genom denna uppgift får du träning och förhoppningsvis fler idéer på olika sätt att göra det.

kursmål

1. Förmåga att arbeta konstnärligt och hantverksmässigt i specifika material.

2. Kunskaper om materials specifika produktionsformer, bearbetningsmetoder, användningsområden och verktyg samt färdigheter i att använda verktyg, bearbetningsmetoder och produktionsformer.

3. Kunskaper om färg, form och funktion.

4. Förmåga att kommunicera med formgivningens språk och uttrycksmöjligheter samt att presentera idéer och produkter.

6. Förmåga att använda relevanta begrepp.

centralt innehåll

  • Grundläggande hantverksmässigt arbete i ett eller flera valda material. [...]

uppgift

Lär gruppen de sätt du kan knyta/drapera scarfar och knyta slipsar. Låt alla prova det ni lär ut!

När ni lärt ut det ni kan sedan tidigare tar du hjälp av guider på internet. Se hur man gör, öva och lär de andra. Du hittar några länkar nedan, men det finns hur mycket som helst att inspireras och lära av.

 


bedömningsmatris

Du kommer inte att få enskilt betyg på denna uppgift, utan den ingår i helhetsbedömningen för kursen. Läs ändå igenom bedömningsmatrisen för att få en uppfattning om kraven för olika nivåer.


e

Eleven knyter scarfar och slipsar med ett visst handlag och visar och förklarar översiktligt hur man gör.

Eleven använder med viss säkerhet olika sätt att knyta/drapera scarfar för att framhäva (den tänkta) kunden på ett fördelalaktigt sätt och dämpa mindre önskade drag. Dessutom diskuterar eleven översiktligt hur sätten att använda scarfar påverkar.

c

Eleven knyter scarfar och slipsar med ett gott handlag och visar och förklarar utförligt hur man gör.

Eleven använder med viss säkerhet olika sätt att knyta/drapera scarfar för att framhäva (den tänkta) kunden på ett fördelalaktigt sätt och dämpa mindre önskade drag. Dessutom diskuterar eleven utförligt hur sätten att använda scarfar påverkar.

a

Eleven knyter scarfar och slipsar med ett gott handlag och visar och förklarar utförligt och pedagogiskt hur man gör. Eleven visar kreativitet genom att experimentera på för yrket lämpligt sätt och hittar kreativa lösningar.

Eleven använder med säkerhet olika sätt att knyta/drapera scarfar för att framhäva (den tänkta) kunden på ett fördelalaktigt sätt och dämpa mindre önskade drag. Dessutom diskuterar eleven utförligt och nyanserat hur sätten att använda scarfar påverkar.


e

Eleven använder relevanta begrepp med viss säkerhet.

c

Eleven använder relevanta begrepp med viss säkerhet.

a

Eleven använder relevanta begrepp med säkerhet.


e

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

c

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

a

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.