uppgift: färgkombinationer


bakgrund & syfte

För att hjälpa kunden att förstå hur hen kan använda sina färger är det bra att drapera olika färgkombinationer och förklara till vad de passar. Denna uppgift gör du för att bli säkrare och mer förberedd på lämpliga kombinationer.

kursmål

  1. Kunskaper om färg, form och funktion.
  2. Förmåga att kommunicera med formgivningens språk och uttrycksmöjligheter samt att presentera idéer och produkter.

centralt innehåll

  • Grundläggande färg- och formlära.
  • Introduktion i formgivningsprocessen och formgivningens grundläggande uttrycksmöjligheter, till exempel färg, form och material.

läroboken

uppgift

Välj ut ett antal situationer/yrken och plocka ut färgkombinationer som passar. Gör några variationer så det passsar olika årstider.

Skriv ner vilka situationer det gäller och färglägg. Enklast är det nog att göra det i datorn, men du kan gärna välja att göra det på papper istället om du vill.

Exempel på färgkombinationer

inlämning & redovisning

Namnge inlämningen Ditt Namn_fargkombinationer.pdf och maila till läraren.

Ni kommer också att få visa era kombinationer och berätta om dem för varandra.


bedömningsmatris

Du kommer inte att få enskilt betyg på denna uppgift, utan den ingår i helhetsbedömningen för kursen. Läs ändå igenom bedömningsmatrisen för att få en uppfattning om kraven för olika nivåer.


e

Eleven kombinerar med viss säkerhet färger som passar i olika situationer och förklarar översiktligt valet av färger.

c

Eleven kombinerar med viss säkerhet färger som passar i olika situationer och förklarar utförligt valet av färger.

a

Eleven kombinerar med säkerhet färger som passar i olika situationer och förklarar utförligt och nyanserat valet av färger.