personlig färgkarta


Trots att de flesta numera arbetar med fler än de ursprungliga fyra färgkartorna upplever man ofta att kunderna borde ha ett mellanting, eller att vissa färger i färgkartan trots allt inte är helt lyckade. Då är det skönt att jobba med personliga färgkartor. Det tar förstås betydligt mer tid att göra en personlig färgkarta än att ge kunden en färdig standardkarta, men många med mig anser att det är värt tiden (och kostnaden som den ökade tidsåtgången medför) att kunna ge kunden en personlig färgkarta.

För att se vilka färger kunden passar i draperar med tygerna. Lägg de färger som passar bäst i en en hög för att minnas vilka de var. Ibland förstår man under draperingen att färgen är nära, men gärna skulle få vara lite ljusare, mörkare, klarare eller mer dämpad. Lägg det på minnet eller anteckna om du behöver det.

Arbetar du även med make up lägger du en make up i kundens färger efter detta.

När du är färdig med draperingen och eventuell make up visar du kunden olika färgkombinationer och förklarar hur kunden kan använda färgerna. Använd din kreativitet när du förklarar i ord och genom att visa med tygstyckena. Du kan till exempel lägga ett tygstycke som en skjorta, ett annat som en scarf och ett tredje över ena axeln och neråt för att illustrera en jacka. Förklara vilka färger som fungerar bra som basfärger, och naturligtvis vad basfärger är. På samma sätt visar du vilka som är accentfärger och hur de kan användas samt hur de övriga färgerna kan användas. Visa och berätta också om färgernas budskap och ge exempel på färger som passar i mer formella sammanhang, för sport, för fest och så vidare.

Själva färgkartan tar så mycket tid att göra att man oftast gör den efter att kunden har gått. Placera ut färgerna på ett estetiskt tilltalande sätt, indelad i accentfärger, basfärger och övriga färger. Hur många nyanser en människa har i varje kategori varierar beroende på vilka färger hen passar i. En och samma nyans kan vara "övrig färg" för en person och "accentfärg" för en annan som inte bär upp lika klara färger. Det är en del av vitsen med en personlig karta, att den anpassas efter den unika kunden.

Exempel på personlig färgkarta

rubik

rubik

rubik