dagbok november


Lektionstid onsdagar och torsdagar 9:00-12:00. Ta med penna, papper och dator till lektionerna.

Observera att planering framåt i tiden är preliminär och kan komma att ändras.

Läs med fördel igenom de sidor som ska tas upp ur läroboken före lektionen. Då har du en viss förförståelse och det blir lättare att ta till sig innehållet under genomgångarna.

Du tar eget ansvar för ditt lärande! Skulle du vara sjuk eller ha frånvaro av annan anledning ser du i planeringen vad vi jobbar med under lektionen, läser in det vi går igenom och gör uppgifterna ändå. Är du så sjuk att du inte klarar av att göra uppgiften tar du kontakt med mig så får vi diskutera hur vi ska lösa det. Samma sak om instruktionerna är för otydliga för att förstås utan den muntliga genomgången.

Spara alla inlämningar på din egen dator också, förutom att du lämnar in dem! Du kommer att behöva dem senare under kursen när du ska bedöma betygsläget.


onsdag 4/11

  • Genomgång: Proportioner
  • Samtal om hur du ligger till i kursen
Samtidigt som samtalen pågår gör ni följande:
  • Uppgift 11: Proportioner (görs i par eller små grupper)
  • Gör färgkartorna från förra gången färdiga
Till er som var borta idag:
Det börjar vara väldigt lite lektionstid kvar i kursen, så vi kommer inte att kunna avsätta tid för att göra uppgift 11 på lektionstid senare. Du måste göra uppgiften hemma. Läs texten om Proportioner. Välj mellan att göra uppgiften på en riktig människa och filma (t ex med mobilen) eller att arbeta med en kvinna på bild. Välj i så fall en bild där perspektivet i bilden är verklighetsnära (överkroppen får alltså inte vara större än underkroppen på grund av att bilden är fotad i huvudhöjd). Gå igenom kroppens proportioner och beskriv vad du ser. Ge "kunden" råd om hur hon kan tänka för att balansera upp figurproblem. Tänk på att inte skapa problem för kunden! Avvikelser från idealen är inte problem förrän de blir så påtagliga att man lägger märke till dem.

Maila filmen eller bilden + texten till läraren. Om filen är för stor för att maila kan du använda dig av någon tjänst typ sprend.com.

torsdag 5/11

  • Presentation av APL-uppgiften
  • Genomgång: Ansiktsformer
  • Uppgift 12: Ansiktsformer (Tips: Glasögonföretagen har ofta webbsidor med förslag på glasögon till olika ansiktsformer, t ex Lensons guide.)

Denna dag pågår styrkesamtal, så ni kommer delvis att arbeta med uppgiften utan mig då jag smiter ifrån för samtal. Ni kan också bli kallade till samtal av era mentorer under passet.

onsdag 11/11

(APL)

torsdag 12/11

(APL)

onsdag 18/11

(APL)

torsdag 19/11

(APL)

onsdag 25/11

(APL)

torsdag 26/11

(APL)

 

 

Behöver du mer hjälp? Använd dig av den lärarledda studietiden på tisdagar!
Maila eller säg till vad du vill ha hjälp med i förväg, så läraren är förberedd.