dagbok augusti


Lektionstid onsdagar och torsdagar 9:00-12:00. Ta med penna, papper och dator till lektionerna.

Observera att planering framåt i tiden är preliminär och kan komma att ändras.

Läs med fördel igenom de sidor som ska tas upp ur läroboken före lektionen. Då har du en viss förförståelse och det blir lättare att ta till sig innehållet under genomgångarna.

Du tar eget ansvar för ditt lärande! Skulle du vara sjuk eller ha frånvaro av annan anledning ser du i planeringen vad vi jobbar med under lektionen, läser in det vi går igenom och gör uppgifterna ändå. Är du så sjuk att du inte klarar av att göra uppgiften tar du kontakt med mig så får vi diskutera hur vi ska lösa det. Samma sak om instruktionerna är för otydliga för att förstås utan den muntliga genomgången.

Spara alla inlämningar på din egen dator också, förutom att du lämnar in dem! Du kommer att behöva dem senare under kursen när du ska bedöma betygsläget.


onsdag 26/8

torsdag 27/8

 

Behöver du mer hjälp? Använd dig av den lärarledda studietiden på tisdagar!
Maila eller säg till vad du vill ha hjälp med i förväg, så läraren är förberedd.